Ngày 16 tháng 12 năm 2019
CHÀO MỪNG QUÝ KHÁCH ĐẾN VỚI THỊNH PHÁT APPLE

CHUYÊN BỎ SỈ - GIÁ SỈ ĐIỆN THOẠI - IPAD CHO CỬA HÀNG ,KINH DOANH ĐIỆN THOẠI

 

Bán trả góp thủ tục đơn giản

 

chỉ cần CMND hoặc GPLX

 


BẢNG GIÁ CẬP NHẬT HÀNG NGÀY , ANH EM XEM GIÁ CHÍNH XÁC TẠI 

 

WWW.THINHPHATAPPLE.COM

 

Bảng giá dưới dành Cho CỬA HÀNG LẤY SỈ (bao test 15 ngay)

Máy full Box - đầy đủ phụ kiện

Máy không - không có phụ kiện

Khách lẻ lấy + 300K ( Sạc cáp tai nghe BH 2 THÁNG )


 

BẢNG GIÁ CẬP NHẬT

 

16/12/2019

 

CÒN GIÁ LÀ CÒN HÀNG NHA ANH EM 


 

GHI CHÚ : HÀNG MỚI LENG KENG 99%

 

Máy cũ 99% Xsmax:

 

64 gray VN 14t5 (1 sim)

64 Silver LL 14t7 (1 sim)

64 Silver CH 15t7 (2 sim)

64 Gold VN-LL 15t6 (1sim) 

64 Gold ZA-CH 16t6 (2 sim)

64 Gold LL 12t Lock (1sim) + sim ghép

 

256 Gray LL 15t8  (1 sim )

256 Silver VN 16t0  (1 sim )

256 Silver ZA 17t0  (2 sim )

256 Gold VN 16t5 (1 sim)

256 Gold ZA 17t5 ( 2 sim )

512 Gold ZA 18t2 ( 2 sim )

 

Xs 64 gray 99% 12t8

Xs 64 Silver 99% 12t8

Xs 64 Gold 99% 13t3

Xs 256 Gold vn 98% 14t3

Xs 256 Gray KH-LL 99% 13t5

 

Xr 128 Den KH : 11t8 99% 

Xr 64 đỏ-trắng-đen LL : 10t8 99% 

 

 

Máy không face id Xs-Xsmax 99%

 

Xs 64 gold 12t0 (kg face)

Xsmax 64 Gold - Silver- gray  12t7 1 sim (kg face)

Xsmax 256 gold - gray LL- ZA 13t5 2 sim (kg face)

 

 

LIST HÀNG MỚI 100% FULL BOX

 

 

X

Máy mới 100%

Full box (Chưa acti) tbh FK zin

Máy mới 100%

Full box (Acti) FK zin

Máy cũ 99%

64GB

 

 

 

Đ:10t4 (8t3 kg face), lock 8t3

T: 10t5 (8t5 kg face), lock 8t5 tặng ghép sim

256GB

 

 

Đ:11t4 (9t3 kg face)

T: 11t4 (9t5 kg face)

 

 

8+

Máy mới 100% tbh

Full box (Chưa acti) tbh FK zin

Máy mới 100%

Full box (Acti) FK zin

Máy cũ 98%

64GB

Call

 

 

Đ: 8t0 (zin+300)

T: 8t2 (zin+300)

V: 8t4 (zin+300), (7t4 kvtay home bấm như  6s)

Đỏ 8t4 (zin+300)

256GB

 

 

 

 

 

 

 

 

D 9t8 (lock 8t8)

T: 10t0

V: 10t3

Read 10t3


 

 

8

Máy mới 100%

Full box (Chưa acti) tbh FK zin

Máy mới 100%

Full box (Acti) FK zin

Máy cũ 98-99%

       

64GB

 

 

 

Đ: 6t2

T: 6t4

V: 6t6 

 

 

   

 

256GB

   

T 7t4

V 7t6

 

 

 

 

7plus

Máy mới 100%

Full box TBH (Chưa acti) FK zin

Máy mới 100%

Full box (Acti) FK zin

Máy cũ 98-99%

       Vỏ zin +300

32GB

 

 

 

 

V: 6t1 

H-T: 5t8

Đ: 5t8 (lock 4t8)

Đỏ 5t0 kg vtay (bấm như 6s)

128GB

 

 

 

 

 

 

 

 

Đ: 6t3 (lock 5t3)

ĐB 6t3 

V: 6t5

H-T: 6t3

Red: 6t6 (kvt 5t5 home bấm như 6s)

256GB

   

V: 7t2 (lock 6t5)

ĐB: 6t8

Đ: 6t8 (lock 5t8)

 


 

7G

Máy mới 100%

Full box (Chưa acti) FK zin

Máy mới 100%

Full box (Acti) FK zin

Máy cũ 98-99%

       Vỏ zin+300

32GB

 

call

 

H-T: 3t8 (kvtay 3t2 nút home bấm như 6s)

Đ: 3t8

V: 4t0

 

128GB

 

 

call

 

V: 4t6 (kg vtay 4t0 nút hom bấm như 6s)

H-T: 4t4

Đ: 4t5

ĐB: 4t5 

Red 4t8 

256GB

 

 

 

H: 5t0

Đ: 5t0

V: 5t2

 

 

 

 

6s+ H

Máy mới 100%

Full box (Chưa acti) FK zin

Máy mới 100%

Full box (Acti) FK zin

Máy cũ 98-99%

16GB

   

3t7 (32gb 4t0)

64GB

   

4t2 

128g 4t5

 

6s+ V

Máy mới 100%

Full box (Chưa acti) FK zin

Máy mới 100%

Full box (Acti) FK zin

Máy cũ 98-99%

16GB

8t0 (vn 1đoi1)   3t9 (32gb 4t1)

64GB

    4t4 

128GB

    4t7

 

6s+ T

Máy mới 100%

Full box (Chưa acti) FK zin

Máy mới 100%

Full box (Acti) FK zin

Máy cũ 98-99%

16GB

   

3t8 

 

64GB

   

4t3 

 

128GB

    4t6

 

6s+ D

Máy mới 100%

Full box (Chưa acti) FK zin

Máy mới 100%

Full box (Acti) FK zin

Máy cũ 98-99%

16GB

   

3t7

64GB

    4t2 

128GB

    4t5

 

6S H

Máy mới 100%

Full box (Chưa acti) FK zin

Máy mới 100%

Full box (Acti) FK zin

Máy cũ 98-99%

16GB

5t5     2t5 

64GB

   

3t1

32GB

   

2t9

 

6S V

Máy mới 100%

Full box (Chưa acti) FK zin

Máy mới 100%

Full box (Acti) FK zin

Máy cũ 98-99%

16GB

   

2t6

khg vân tay 2t4

64GB

   

3t2 

 

32GB

    3t0 

 

[IMG]
6S T

Máy mới 100%

Full box (Chưa acti) FK zin

Máy mới 100%

Full box (Acti) FK zin

Máy cũ 98-99%

16GB

    2t5

64GB

   

3t1 

32GB

               2t9

 

[IMG]
6S D

Máy mới 100%

Full box (Chưa acti) FK zin

Máy mới 100%

Full box (Acti) FK zin

Máy cũ 98-99%

16GB

   

2t5

kg vtay 2t4

64GB

   

3t0

 

32GB

    2t8

 

[IMG]
6+V

Máy mới 100%

Full box (Chưa acti) FK zin

Máy mới 100%

Full box (Acti) FK zin

Máy cũ 98-99%

16GB

   

3t2,

khg vtay 2t9

64GB

   

3t7 , 

khg vtay 3t2

128GB

   

4t0

Khg vt 3t5

 

[IMG]
6+T

Máy mới 100%

Full box (Chưa acti) FK zin

Máy mới 100%

Full box (Acti) FK zin

Máy cũ 98-99%

16GB

    3t1 

64GB

   

3t6 ,

khg vân tay 3t2

128GB

    3t9

 

[IMG]
6+D

Máy mới 100%

Full box (Chưa acti) FK zin

Máy mới 100%

Full box (Acti) FK zin

Máy cũ 98-99%

16GB

   

3t0

 

64GB

   

3t5

 

128GB

    3t9
 

[IMG]
6G V

Máy mới 100%

Full box (Chưa acti) FK zin

Máy mới 100%

Full box (Acti) FK zin

Máy cũ 98-99%

16GB

   

2t2

64GB

Call  

2t5 ,

len 7do: 2t8

 

128GB

   

2t8  

 

 

[IMG]
6G T

Máy mới 100%

Full box (Chưa acti) FK zin

Máy mới 100%

Full box (Acti) FK zin

Máy cũ 98-99%

16GB

   

2t1 ,

len7G gold: 2t4

64GB

   

2t4,

len 7do 2t7

128GB

   

2t7,

len 7do: 3t0

 

[IMG]
6G D

Máy mới 100%

Full box (Chưa acti) FK zin

Máy mới 100%

Full box (Acti) FK zin

Máy cũ 98-99%

16GB

   

2t1

len 7G : 2t6, red 2t6

64GB

   

2t4

 

128GB

    2t7

 

[IMG]
5s V

Máy mới 100%

Full box (Acti) 

Máy cũ 98-99%

16GB

 

1t6 

 

32GB

 

1t8 , lock 1t4

khg van tay 1t5 zin

64GB

   

 

[IMG]
5s T

Máy mới 100%

Full box (Acti)

Máy cũ 98-99%

16GB

 

1t6 zin

 

32GB

 

1t8  , lock 1t4

khg van tay 1t5 zin

64GB

   

 

[IMG]
5s D

Máy mới 100%

Full box (Acti)

Máy cũ 98-99%

16GB

  1t6 zin

32GB

  1t8, lock 1t4

64GB

   

 

 

 

 

_____________________________________________________________________

[IMG]
5G T

Máy mới 100%

Full box (Acti)

Máy cũ 98-99%

16GB

  1t0

32GB

   

64GB

  1t4

 

[IMG]
5G D

Máy mới 100%

Full box (Acti)

Máy cũ 98-99%

16GB

  1t0

32GB

   

64GB

   


 


 

[IMG]
IPAD mới các loại
( Sạc cáp zin, active rồi, full box ) 

 

 

[IMG]
Ipad2 Máy cũ đẹp 98-99%

16GB trắng 1t5 (bi lot)


64GB Đen : 2t6 , Trang: 2t7

 

[IMG]
Ipad3 Máy cũ đẹp 98-99%

16GB  


32GB  


64GB 

 

[IMG]
ipad4 Máy cũ đẹp 98-99%

16GB Trắng: 3t8 keng, 16gb trắng hư wi 2t3 (tặng sim 3G xài 12t),

                                Wifi trắng 3t leng keng, trang icloud ẩn có 3G 2t9


32GB Trắng 4t2  


 

 

[IMG]
Mini Máy cũ đẹp 98-99% 

16GB  trắng: 2t0, D: 2t0 

32GB Trắng: 2t4 | Đen: 2t4

64GB Đen: 2t8

 

[IMG]
Máy cũ đẹp 98-99%

Mini 1 Wi+3G 16gb  T: 2t0, D: 2t0 Leng keng 

Mini 1 Wifi 3G 32gb Den: 2t4- T: 2t4  wifi 32gb Trang: 1t8

Mini 1 wi+3G 64gb đen: 2t8

 

Mini2 Wi+3G 16gb gray: 3t0

 

Mini 3 Wi+3G 16gb Gold : 4t5, den 4t4

Mini 3 Wi+3G 64gb gold: 5t5 leng keng

 

Mini4 Wifi+3G16gb  Gold: 5t5

Mini 4 Wifi 64gb Gold(cat 3G): 4t5 99%

Mini4 Wi+3G 64gb Trắng: 6t6 98%

 

 

[IMG]
Máy cũ đẹp 98-99%

Air wifi+3G 16gb Trắng: het

Air wifi+3G  32gb Den: 4t4, Trắng 32gb Wi: 3t5 (cat 3G)

 

Air 2 Wifi+4G 16gb Trắng 5t2 leng keng- Vang 5t4

Air 2 Wifi 16gb  Gold: 4t5 (bi lot nhe)

Air 2 64g Wi + 3G Gold - Silver : 6t5

Air2 Wifi 128gb Gold 5t0 (cat 3G)

 

Pro 9.7 Wi+3G 32gb Hong 8t2 (97%), Gray 8t 99%

Pro 9.7 Wi 32gb Hồng: 6t8

Pro 9.7 Wi 128 Silver : 7t3

 

Pro 10.5 Wi+4g 256 hong : 10t5 ( sơn 1 góc trên đầu)

Pro 10.5 Wi 256 Gray : 8t8 

 

Pro 11. Wi+4G 256 Gray : 18t0 còn bh dài

 

Pro 12.9 Wi 128g gold Gen1 9t0 

Pro 12.9 Wi 128g Silver Gen2 10t0 

 

Gen5 Wi 128gb (cat 3g) Gold: 6t2  

 

[IMG]
Máy cũ đẹp 98-99%  

 

S6 Gold-Tr-Xanh: 2t1

S6 Edge Gold-TR-Xanh : 2t7

S7 Korea 2 sim Đen-trắng-vàng-hồng :2t8

S7 edge Korea    Gold-Hong-Silver-Xanh : 4t 2sim

S8 Korea 64gb 4t5

S8+ cty vàng: 6t0 2sim, Den tmobil full box 5t5 1 sim

Note 3  Đen, trắng: 1t7

Note 4 cũ đẹp Trắng-đen 2t1

Note 5 32GB Korea  Gold-Titan-Xanh-Trang: 3t3

Note 8 2 sim 64gb korea Xanh-Gold : 6t3 

Note 9 2 sim Korea 8t5 tím than

 

 

 

[IMG]
Máy cũ đẹp 98-99% 

Z3 Đen, trắng,vang: 1T6
Z3 AU Đen: 1T4
Z3 2 sim Đen, trắng: 2T0
Z3+ E6553  đẹp như mới Gold: 2T5

 

[IMG]
Loại máy 

 

Nokia 515 2 sim Vang 2t3,Trắng 2t1, đen 1t9

6700 mới (thay vỏ) Vàng, trắng, đen, nau: 2T0, Gold zin 98% 5t....10t

Lumia 8600: 2t5

8800 các loại 98% Safia đen - Gold : 6t5 ( mh8800 Lkien)

Safia: nâu 10t5- vàng hồng 13t

Carbon 1G: 11t, 4G: 14t

Arte Gold thay vỏ: 1G 10t5, 4G 14t .

Arte gold nguyên zin : 28t ..... 35t (98%)

Gold Máy mới full box 16t5 main zin (thay vỏ)

Các loại khác call ...........

 

 

 

 

GHI CHÚ

Linh kiện zin lấy số lượng >10: cóc 90k; cáp 70k; tai nghe 120k

Linh kiện loại F1 lấy số lượng >10: cóc 35k; cáp 30k; tai nghe: 40k

MH 6 zin ép kính lay>5c ( le +20k ) : 300k, plus 580k, 6s 380k, plusS 700k, 7G 500, 7+ 800, 8+ 1t0 

Linh kiện khác các loại: Call ..........

 

 

 

yes*** GIAO HÀNG TẬN NƠI TRONG THÀNH PHỐ ***yes

 
SHIP HÀNG ĐẾN MỌI MIỀN TỔ QUỐC ( ESM,PHUONG TRANG,VẬN TẢI ,VIETTEL,NASCO ...... )
 
 
BẢO HÀNH : 15 Ngày
 
( Không Bảo Hành No All , Mất Nguồn , Wifi , icloud , Vân tay, pin ) .

 

 

UY TÍN LÀ TUYỆT ĐỐI
 
 ĐỊA CHỈ: 486 Điện Biên Phủ, P.21 , Q.Bình Thạnh
 
(Ngã tư hàng xanh quẹo phải cách chùa Phước Viên 20m)
 
ĐT liên hệ:
 
0919 343939 - 0886 575757 ( Mr THỨC )
 
 0902.67.5678 (Thông)
 
 0363.3333.39 ( HẬU )
 
 
VIETCOMBANK: 00710 00710 376 ; AGRIBANK : 1920201188904;
 
ĐÔNG Á BANK : 0108245620 ; Sacombank : 060073897400; ACB 5828 8888
 
Tên chủ TK : PHAN ĐÌNH THỨC 
 
 
 

 

BẢN ĐỒ HƯỚNG DẪN

CỬA HÀNG ĐIỆN THOẠI THỊNH PHÁT
486B Điện Biên Phủ, P.21, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh
(Ngã tư Hàng Xanh quẹo phải cách chùa Phước Viên 20m)
Điện thoại: 028 38404760
Hotline: 0919 34 39 39 - 0363 33 33 39
Email: info@thinhphatapple.com

  Trang chủ   |   Giới thiệu   |   Phụ kiện   |   Sim số   |   Liên hệ
  Copyright © 2012, Thinh Phat Apple. Developed by VKP.