Ngày 23 tháng 06 năm 2017
CHÀO MỪNG QUÝ KHÁCH ĐẾN VỚI THỊNH PHÁT APPLE

CHUYÊN BỎ SỈ - GIÁ SỈ ĐIỆN THOẠI - IPAD CHO CỬA HÀNG ,KINH DOANH ĐIỆN THOẠI


UY TÍN LÀ DANH DỰ 

 Hàng thế nào thì báo vậy , Icloud , Lock , Quốc tế , Màn hình , vân tay  .. THỊNH PHÁT Nói rõ cho anh em biết đễ bán và tư vấn cho khách . 


BẢNG GIÁ CẬP NHẬT HÀNG NGÀY , ANH EM XEM GIÁ CHÍNH XÁC TẠI 

 

WWW.THINHPHATAPPLE.COM

 

Bảng giá dưới dành Cho CỬA HÀNG LẤY SỈ 

Máy full Box - đầy đủ phụ kiện

Máy không - không có phụ kiện

Khách lẻ lấy + 300K ( Sạc cáp tai nghe BH 2 THÁNG )


 

BẢNG GIÁ CẬP NHẬT

20/06/2017

 

CÒN GIÁ LÀ CÒN HÀNG NHA ANH EM 


 

GHI CHÚ : HÀNG MỚI LENG KENG 99%

( KHÔNG CÓ 95% , HAY 90% GÌ CẢ - KHÔNG CẤN MÓP GÌ HẾT)

 

 

LIST HÀNG MỚI 100% FULL BOX)

 

 

 

 

7plus

Máy mới 100%

Full box (Chưa acti) FK zin

Máy mới 100%

Full box (Acti) FK zin

Máy cũ 98-99%

32GB

H: Call

V: Call

D: 17t (BH tai VN)

H: Call

V: Call

D: 16t4

T: 14t6

V: 14t8

H: 14t8

D: 14t9

128GB

H: 18t7 VN

V: 19t5

D: 19t8

Red:20t7

H:Call

Red 20t LL

 

 

T: 16t4

D: 16t3

DB 16t0

V-H: 16t5

256GB

   

V: 15t3 (lockTmobil

+sim ghep)

 

 

 

7G

Máy mới 100%

Full box (Chưa acti) FK zin

Máy mới 100%

Full box (Acti) FK zin

Máy cũ 98-99%

32GB

H: 13t5 VN

D: 13t7 (BH tai VN)

H: 13t0

T: 13t0

V: 13t2

D: 13t2

H: 11t5

V: 11t4

D: 11t2

128GB

H: 16t2

V: 16t2

D: 16t6

DB: 16t2

Red: 18t1

H: 15t5

V: 15t5

D: 15t4

V: 13T3

H: 13t5

D: 13T0

DB: 13t0

Red 13t7

256GB

 

T: 16t7

 

T: 14t6 (nhu moi)

H: 14t2

D: 14t0

Red 15t

 

 

6s+ H

Máy mới 100%

Full box (Chưa acti) FK zin

Máy mới 100%

Full box (Acti) FK zin

Máy cũ 98-99%

16GB

10t4 (VN 1 đổi 1) 8t8

8t1 (vỏ zin +300)

64GB

13t0 (VN) 11t0

10t3 (vo zin+400) ,

khg vân tay 9t6

128GB

  12t2 11t3 

 

6s+ V

Máy mới 100%

Full box (Chưa acti) FK zin

Máy mới 100%

Full box (Acti) FK zin

Máy cũ 98-99%

16GB

10t4 (VN 1 đổi 1) 8t9 8t2 (vỏ zin +300)

64GB

13t (VN 1 đổi 1) 11t1 10t4 (vỏ zin +400)

128GB

     

 

6s+ T

Máy mới 100%

Full box (Chưa acti) FK zin

Máy mới 100%

Full box (Acti) FK zin

Máy cũ 98-99%

16GB

Call 8t7 8t0 (vo zin+300)

64GB

13t0 10t9 10t2 ( vỏ zin+400)

128GB

      11t2

 

6s+ D

Máy mới 100%

Full box (Chưa acti) FK zin

Máy mới 100%

Full box (Acti) FK zin

Máy cũ 98-99%

16GB

Call 8t7

8t0 (vỏ zin+400),

khg vân tay 7t3

64GB

13t0 (VN 1 đổi 1) 10t9 10t2 (vỏ zin+400)

128GB

    11t2 zin

 

6S H

Máy mới 100%

Full box (Chưa acti) FK zin

Máy mới 100%

Full box (Acti) FK zin

Máy cũ 98-99%

16GB

8t6   (VN 1 đổi 1) 7t1 6t4 (vỏ zin +300)

64GB

11t0 (VN 1 đổi 1) 9t0 8t3 (vỏ zin +300)

128GB

  10t0

9t0 (vỏ zin +300)

khg vtay 7t8

 

6S V

Máy mới 100%

Full box (Chưa acti) FK zin

Máy mới 100%

Full box (Acti) FK zin

Máy cũ 98-99%

16GB

8t8 (VN 1 đổi 1) 7t2

6t5 (vỏ zin +300),

khg vân tay 5t8

64GB

11t2 (VN 1 đổi 1) 9t2

8t5 (vỏ zin +300),

khg vân tay 7t

 

128GB

     

 

[​IMG]
6S T

Máy mới 100%

Full box (Chưa acti) FK zin

Máy mới 100%

Full box (Acti) FK zin

Máy cũ 98-99%

16GB

8t6 (VN 1 đổi 1) 7t0 6t3 (vo zin+300)

64GB

11t0 (VN 1 đổi 1) 9t0 8t3 (vỏ zin +300)

128GB

     

 

[​IMG]
6S D

Máy mới 100%

Full box (Chưa acti) FK zin

Máy mới 100%

Full box (Acti) FK zin

Máy cũ 98-99%

16GB

8t6 (VN 1 đổi 1) 6t9 6t2 (vỏ zin +300)

64GB

11t0 (VN 1 đổi 1) 8t9 8t2 (vỏ zin +300)

128GB

     

 

[​IMG]
6+V

Máy mới 100%

Full box (Chưa acti) FK zin

Máy mới 100%

Full box (Acti) FK zin

Máy cũ 98-99%

16GB

10t2 LL full 12t 7t3

6t7 (vỏ zin +400),

khg vtay 5t5

64GB

11t6 LL full 12t 8t8

8t1 (vỏ zin +400), 

khg vtay 6t5

128GB

  9t3 8t5(vỏ zin +400)

 

[​IMG]
6+T

Máy mới 100%

Full box (Chưa acti) FK zin

Máy mới 100%

Full box (Acti) FK zin

Máy cũ 98-99%

16GB

10t0 7t2 6t5 (vỏ zin +400)

64GB

  8t5

7t8 (vỏ zin +400),

khg vân tay 6t6

128GB

  9t0 8t2 (vỏ zin +400)

 

[​IMG]
6+D

Máy mới 100%

Full box (Chưa acti) FK zin

Máy mới 100%

Full box (Acti) FK zin

Máy cũ 98-99%

16GB

10t0 7t1

6t4 (vỏ zin +400),

khg vtay 5t6 zin keng

 

64GB

12t3 8t3

7t7 (vỏ zin +400),

lock 6t6 AT&T,

len vo 7+ nham 8t1

128GB

  8t7 8t1 (vỏ zin +400)

 

[​IMG]
6G V

Máy mới 100%

Full box (Chưa acti) FK zin

Máy mới 100%

Full box (Acti) FK zin

Máy cũ 98-99%

16GB

  5t5

4t8 (vỏ zin +300),

khg vân tay 4t2,

len 7do 5t2

64GB

  6t6

5t9 (vỏ zin +300),

khg vân tay 4t9, 

len 7do: 6t2

128GB

  7t0

6t3 (vỏ zin +300), 

khg vân tay 5t3

 

[​IMG]
6G T

Máy mới 100%

Full box (Chưa acti) FK zin

Máy mới 100%

Full box (Acti) FK zin

Máy cũ 98-99%

16GB

7t5 5t4

4t7 (vỏ zin +300),

khg vtay 4t1

len7G gold: 5t1,

hong : 5t1, red 5t1

64GB

  6t4

5t8 (vỏ zin +300),

len 7do 6t

128GB

  6t8

6t2 (vỏ zin +300),

len 7do: 6t5

 

[​IMG]
6G D

Máy mới 100%

Full box (Chưa acti) FK zin

Máy mới 100%

Full box (Acti) FK zin

Máy cũ 98-99%

16GB

7t5 5t4

4t7 (vỏ zin +300), lock 3t8

khg vtay 4t1

len 7G : 5t1, red 5t1

64GB

  6t3

5t8 (vỏ zin +300),

lên vỏ 7g 5t9

128GB

  6t8 6t2 (vỏ zin +300)

 

[​IMG]
5s V

Máy mới 100%

Full box (Acti) 

Máy cũ 98-99%

16GB

3t2

2t8 (vỏ zin +300),

khg vân tay 2t3

32GB

3t5

3t1 ,khg van tay 2t6 zin

64GB

hết hết

 

[​IMG]
5s T

Máy mới 100%

Full box (Acti)

Máy cũ 98-99%

16GB

3t1

2t7 (vỏ zin +200),

khg vân tay 2t3

32GB

3t4

3t0 (vỏ zin +200),

khg van tay 2t6 zin

64GB

3t8 3t4

 

[​IMG]
5s D

Máy mới 100%

Full box (Acti)

Máy cũ 98-99%

16GB

3t1 2t7

32GB

3t4 3t0

64GB

3t8 3t4

 

GHI CHÚ

 

5s Vỏ zin không vân tay: T-V 16gb 2t3 (32gb zin 2t6 ) 16gb: trg 2t6 , vàng: (2t6, 32g 2t8 vỏ zin 98%) .

5s không vân tay lên vỏ hồng: 16gb 2t5, 32gb 2t7

16g : 2t8, 32g 3t0

5c xanh-xanh lá-trắng-hồng-vàng: 16gb 2t1 : 2t3 leng keng

 

Máy lock sim ghep các loại 99%

5S lock J: 16gb D-T 2t0, vang 2t2 (32gb+300)6gb: đen 2t2 - trắng 2t2 - vang 2t3-(32gb+300)

5c: 16gb hong 1t2 16g hong lock: 1t5

6 plus64den lock new: 6t5 AT&T 6t5 AT&T

6s lock Tmobil new: 64gb vàng 7t3

7+256 lock Tmobil: 15t3 Gold (tang sim ghep than thanh)

 

7

  64gb 7t3 vang

_____________________________________________________________________

[​IMG]
5G T

Máy mới 100%

Full box (Acti)

Máy cũ 98-99%

16GB

2t6 2t2

32GB

2t8 2t4

64GB

3t0 2t6

 

[​IMG]
5G D

Máy mới 100%

Full box (Acti)

Máy cũ 98-99%

16GB

2t5 2t1

32GB

2t7 2t3

64GB

2t9 2t5

 

[​IMG]
4S

Máy mới 100%

Full box (Acti)

Máy cũ 98-99%

8GB

1t7 trang 1t5

16GB

   

32GB

   

 

[​IMG]
4g

Máy mới 100%

Full box (Acti) FK zin

Máy cũ 98-99%

8GB

  900

16GB

  1t

32GB

1t4 1t1

 

[​IMG]
IPAD mới các loại
( Sạc cáp zin, active rồi, full box ) 

Air 1 wifi 4G 16GB chua acti:  Đen : 7t1 , Trang : 7t2


Air 2 wifi 4G 16GB (chua acti): Gold: 10T7 | Trắng: 10T5 | Gold :12t2 (32gb)


Air 2 wifi 4G 64GB chua acti: Gold: 13t2

Pro Wi+4G 32gb New acti Full box: Gray 12t8, Gold: 13t2

 

 

[​IMG]
Ipad2 Máy cũ đẹp 98-99%

16GB Den: 2t9, Trang:2t3 (Wifi) 


32GB 


64GB Đen : 3t5 

 

[​IMG]
Ipad3 Máy cũ đẹp 98-99%

16GB  Den : 3t6, Trắng: 3t7 dep keng,  Wifi: 2t9 trắng 


32GB Đen : 3t9 


64GB den : 4t2, wifi 3t4

 

[​IMG]
ipad4 Máy cũ đẹp 98-99%

16GB Den: 4t3- Trang: 4t4, 16gb trắng hư wi 2t8 (tặng sim 3G xài 12t)


32GB Trắng: 5t, ( wifi 3t7)


64GB call

 

[​IMG]
Mini Máy cũ đẹp 98-99% 

16GB Trắng: 3T5 | Đen: het 

32GB Trắng: 4T0 | Đen: 3T8

64GB Trắng: 4T5 | Đen: 4T3 

 

[​IMG]
Máy cũ đẹp 98-99%

Mini 1 Wifi 3G 16gb Trắng: 3T5 | den het

Mini 1 wifi 32gb Trang: 2T8

Mini 2 wifi 4G 16GB Trắng: 5T0 | Xám: 4T8

Mini 2 wifi 4G 32gb Trang: 5t9

Mini 3 wifi gold: 4t9 

Mini 3 Wi+3G 16gb Gold : 6t2 | Silver: 6t1

Mini 3 Wi+3G 64gb Gold : het | Silver128gb: 8t2

Mini4 Wifi 16gb  Gold: 6t0 , co 3G 7t

 

[​IMG]
Máy cũ đẹp 98-99%

Air wifi 4G 16GB Xám: 5t7| Trắng: 5t9, Wifi 4t6

Air wifi 4G 32gb Xám : 6t4 | Trắng : 6t6, wifi 5t2

Air wifi 4G 16GB (97%) Trắng: 5T3

Air wifi 16GB (cắt 3G) Trắng: 4T6 | Xám: 4T5

Air wifi 3G 32GB (icloud ẩn) Trắng: 5T0

Air 2 Wifi+4G 16gb Gold: 7t4, Trang 7t2, Xam 7t0, 64gb  Gold : 9t5

Air2 Wifi 128gb Xám: 8t0 (cắn nhẹ lưới loa) Full box, Gold 8t0(cat 3G)

Pro Wi + 4G 32gb : Gray 10t5, Gold 10t8

Pro Wifi 32gb Gold: 8t9, rose 9t2

Pro Wi + 4G 32gb New acti Full box: Gray 12t8, Gold 13t2

 

 

[​IMG]
Máy cũ đẹp 98-99%  

S4 i9500 (xách tay mới) Xám: 2T2

S5 full box 99% Đen: 3T6

S6 Gold: 4t4, Xanh: 4t2

S6 Edge Gold-xanh : 5T7, Xanh lục bảo: 5t9 

S7 2 sim (cong ty) Gold: 7t8 full box

S7 edge cty   Gold: 9t7

Note 3 full box Đen, trắng: 3T8

Note 3 mới full box, quốc tế Vàng đen: 3T9, vang trang 2 sim: 4t1

Note 4 cũ đẹp 4t4 đen-trắng

Note 5 32GB Gold: 7T2 cty

Note Edge N915P Đen: 4T0

LG G3 LS990 Đen-gold : 2t2

LG G3 cat6 Đen-gold : 2t3

Sky A910s Ram 3G , bộ nhớ 32gb: 2t4 (den-trang)

 

 

[​IMG]
Loại máy 

Zenfone 2 Xám: 2T8, 

HTC Desire 826 2 sim Trắng: 2T3

HTC J HTL23 Trắng: 1T8

HTC 616 2 sim Đen: 1T8

Nokia 515 2 sim Trắng : 2t, đen 1t9

6700 mới (thay vỏ) Vàng, trắng đen: 2T0, Gold zin 98% 5t

Lumia 8600 - 8910 - 8910i Đen: 2T5 - 2t5 - 3t2

Vertu constellation đẹp leng keng Phím thường: 11t2

8800 các loại 98% Safia đen - Gold : 6t0 ( mh8800 Lkien)

Safia: nâu 10t5- vàng hồng 13t

Carbon 1G: 11t, 4G: 14t

Arte Gold thay vỏ: 1G 10t5, 4G 14t .

Arte gold nguyên zin : 28t (98%)

Gold Máy mới full box 16t5 main zin (thay vỏ)

Các loại khác call ...........

 

GHI CHÚ


Linh kiện zin lấy số lượng >10: cóc 100k; cáp 90k; tai nghe 150k
Linh kiện loại F1 lấy số lượng >10: cóc 35k; cáp 30k; tai nghe: 40k
MH 6 zin ép kính: 600k, plus 1100k, 6s 1100k, plusS 1700k
Linh kiện khác các loại: Call ..........

 

 

 

yes*** GIAO HÀNG TẬN NƠI TRONG THÀNH PHỐ ***yes

 
SHIP HÀNG ĐẾN MỌI MIỀN TỔ QUỐC ( ESM,PHUONG TRANG,VẬN TẢI ,VIETTEL,NASCO ...... )
 
 
BẢO HÀNH : 15 Ngày
( Không Bảo Hành No All , Mất Nguồn , Wifi , icloud , Vân tay, pin ) .

 
UY TÍN LÀ TUYỆT ĐỐI
 
 ĐỊA CHỈ: 486E Dien Bien Phu, P21 , Q.Bình Thạnh
(Nga tu Hang Xanh Queo phai cach chua Phuoc Vien 20m)
 
 
ĐT liên hệ:
 
0948.63 63 63- 0919 34 3939 ( Mr THỨC )
 
 0902.67.5678 (Hoang)
 
 0166.33333.39 ( HẬU )
 
 
VIETCOMBANK: 0071000710376 ; AGRIBANK : 1920201188904;
 
ĐÔNG Á BANK : 0108245620 ; Sacombank : 060073897400
 
Tên chủ TK : PHAN ĐÌNH THỨC 
 
YH: thinhphatapple
BẢN ĐỒ HƯỚNG DẪN

CỬA HÀNG ĐIỆN THOẠI THỊNH PHÁT
230 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.21, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84-8) 3512 4445
Hotline: 0919 34 39 39 - 01663 33 33 39
Email: info@thinhphatapple.com


Xem

  Trang chủ   |   Giới thiệu   |   Phụ kiện   |   Sim số   |   Liên hệ
  Copyright © 2012, Thinh Phat Apple. Developed by VKP.