Ngày 22 tháng 05 năm 2018
CHÀO MỪNG QUÝ KHÁCH ĐẾN VỚI THỊNH PHÁT APPLE

CHUYÊN BỎ SỈ - GIÁ SỈ ĐIỆN THOẠI - IPAD CHO CỬA HÀNG ,KINH DOANH ĐIỆN THOẠI

 

Bán trả góp thủ tục đơn giản

 

chỉ cần CMND hoặc GPLX

 


BẢNG GIÁ CẬP NHẬT HÀNG NGÀY , ANH EM XEM GIÁ CHÍNH XÁC TẠI 

 

WWW.THINHPHATAPPLE.COM

 

Bảng giá dưới dành Cho CỬA HÀNG LẤY SỈ (bao test 15 ngay)

Máy full Box - đầy đủ phụ kiện

Máy không - không có phụ kiện

Khách lẻ lấy + 300K ( Sạc cáp tai nghe BH 2 THÁNG )


 

BẢNG GIÁ CẬP NHẬT

 

22/05/2018

 

CÒN GIÁ LÀ CÒN HÀNG NHA ANH EM 


 

GHI CHÚ : HÀNG MỚI LENG KENG 99%

 

 

LIST HÀNG MỚI 100% FULL BOX

)

X64T: 23t7 (Ful box chưa acti), acti 22t7, 99% cu 20t0

X64D: 23t6 (Ful box chưa acti), acti 22t6, cũ 98% 19t5, 95%17t0 (trầy kính sườn)

X256T: 26t6 (Ful box chưa acti ), acti 25t6 cũ 99% 22t

X256d: 26t5 (ful box chưa acti acti), acti 25t4, cũ 99% 21t5

8+64v: acti 17t5 (ful box), cu 99%15t5

8.64v: acti 14t7 (ful box)

Máy cũ 99% 8+64d 14t6, trang 14t9, vang 15t5

             98% 8+256d: 16t5  

             98%  8.64vang: 11t8, 8.64d 11t5

7plus

Máy mới 100%

Full box (Chưa acti) FK zin

Máy mới 100%

Full box (Acti) FK zin

Máy cũ 98-99%

       Vỏ zin +300

32GB

D: 15t1 (TBH tai VN)

 

 

 

 

 

V: 10t1

H: 9t8

D: 10t0 (kg vtay 7t)

128GB

D: 16t

DB: 15t8

V: 16t

H: 16t

Red 17t5

 

 

 

 

 

 

 

D: 12t2

DB 11t9

T: 12t2

V: 12t5

H: 12t0

Red: 12t8

256GB

   

V: 11t0 (lock)

D: 13t0

Red 14t0


 

7G

Máy mới 100%

Full box (Chưa acti) FK zin

Máy mới 100%

Full box (Acti) FK zin

Máy cũ 98-99%

       Vỏ zin+300

32GB

D 11t8

Tr: 9t lock (VN tbh)

 

H: 7t1

V: 7t3

D: 7t1

T: 7t1

Red: 7t6 (th vo)

 

 

128GB

 

 

Db: 12t3

 

V: 9t1(kg vtay 6t7)

H: 8t7

T: 8t7

D: 8t6

DB: 8t6

Red: 9t8

 

256GB

 

 

 

H: 10t0

Red 10t8

 

 

 

6s+ H

Máy mới 100%

Full box (Chưa acti) FK zin

Máy mới 100%

Full box (Acti) FK zin

Máy cũ 98-99%

16GB

  6t5

5t8 (vỏ zin +300),

kg vtay 5t2

64GB

  7t5

6t8 (vo zin+300) ,

khg vân tay 6t2

128GB

    7t4

 

6s+ V

Máy mới 100%

Full box (Chưa acti) FK zin

Máy mới 100%

Full box (Acti) FK zin

Máy cũ 98-99%

16GB

8t9 (vn 1đoi1) 6t6 5t9 (vỏ zin +300)

64GB

  7t8 7t1 (vỏ zin +300)

128GB

      7t7

 

6s+ T

Máy mới 100%

Full box (Chưa acti) FK zin

Máy mới 100%

Full box (Acti) FK zin

Máy cũ 98-99%

16GB

  6t4

5t7 (võ zin+300),

lên 7+ đó 6t5

64GB

  7t6

6t8 ( vỏ zin+300),

 

128GB

     

 

6s+ D

Máy mới 100%

Full box (Chưa acti) FK zin

Máy mới 100%

Full box (Acti) FK zin

Máy cũ 98-99%

16GB

  6t3

5t6 (vỏ zin+300)

64GB

  7t4 6t7 (vỏ zin+300)

128GB

    7t3

 

6S H

Máy mới 100%

Full box (Chưa acti) FK zin

Máy mới 100%

Full box (Acti) FK zin

Máy cũ 98-99%

16GB

7t0  (VN 1 đổi 1) 4t5 3t8 (vỏ zin +300)

64GB

  5t4

4t7 (vỏ zin +300),

kg vtay 4t1, lock 4t

128GB

   

5t5 (vỏ zin +300)

khg vtay 4t8

 

6S V

Máy mới 100%

Full box (Chưa acti) FK zin

Máy mới 100%

Full box (Acti) FK zin

Máy cũ 98-99%

16GB

  4t7

4t0 (vỏ zin +300),

khg vân tay 3t6

64GB

  5t6

4t9 (vỏ zin +300),

khg vân tay 4t6

 

128GB

     

 

[​IMG]
6S T

Máy mới 100%

Full box (Chưa acti) FK zin

Máy mới 100%

Full box (Acti) FK zin

Máy cũ 98-99%

16GB

8t0 (VN 1 đổi 1) 4t5 3t8 (vo zin+300)

64GB

10t4  5t4

4t7 (vỏ zin +300)

128GB

     

 

[​IMG]
6S D

Máy mới 100%

Full box (Chưa acti) FK zin

Máy mới 100%

Full box (Acti) FK zin

Máy cũ 98-99%

16GB

  4t5

3t8 (vỏ zin +300),

kg vtay 3t8

64GB

  5t4

 4t7 (vỏ zin +300)

32g zin 4t4

128GB

     

 

[​IMG]
6+V

Máy mới 100%

Full box (Chưa acti) FK zin

Máy mới 100%

Full box (Acti) FK zin

Máy cũ 98-99%

16GB

  5t6

4t9 (vỏ zin +300),

khg vtay 4t4, lock 4t2

64GB

  6t4

5t7 (vỏ zin +300), 

khg vtay 5t2

128GB

  7t0

6t3 (vỏ zin +300)

Khg vt 5t8

 

[​IMG]
6+T

Máy mới 100%

Full box (Chưa acti) FK zin

Máy mới 100%

Full box (Acti) FK zin

Máy cũ 98-99%

16GB

  5t4 4t7 (vỏ zin +300)

64GB

  6t1

5t4 (vỏ zin +300),

khg vân tay 5t

128GB

  6t6 6t0 (vỏ zin +300)

 

[​IMG]
6+D

Máy mới 100%

Full box (Chưa acti) FK zin

Máy mới 100%

Full box (Acti) FK zin

Máy cũ 98-99%

16GB

  5t4

4t7 (vỏ zin +300),

lock 4t

64GB

  6t1

5t4 (vỏ zin +300),

lock 4t8 AT&T,

 

128GB

  6t7 6t1 (vỏ zin+300)
 

[​IMG]
6G V

Máy mới 100%

Full box (Chưa acti) FK zin

Máy mới 100%

Full box (Acti) FK zin

Máy cũ 98-99%

16GB

  3t9

3t3 (vỏ zin +300),

len 7do 3t8

64GB

Call 4t4

3t8 (vỏ zin +300),

khg vân tay 3t3, 

len 7do: 4t3

 

128GB

   

4t3 (vỏ zin +300), 

khg vân tay 3t8

 

[​IMG]
6G T

Máy mới 100%

Full box (Chưa acti) FK zin

Máy mới 100%

Full box (Acti) FK zin

Máy cũ 98-99%

16GB

5t5 3t8

3t2 (vỏ zin +300),

len7G gold: 3t7

hong : 3t7, red 3t7

64GB

  4t2

3t6 (vỏ zin +300),

len 7do 4t2

128GB

   

4t1 (vỏ zin +300),

len 7do: 4t6

 

[​IMG]
6G D

Máy mới 100%

Full box (Chưa acti) FK zin

Máy mới 100%

Full box (Acti) FK zin

Máy cũ 98-99%

16GB

5t5 3t8

3t2 (vỏ zin +300)

len 7G : 3t7, red 3t7

64GB

  4t2

3t6 (vỏ zin +300),

lên vỏ 7g 4t2

128GB

    4t1 (vỏ zin +300)

 

[​IMG]
5s V

Máy mới 100%

Full box (Acti) 

Máy cũ 98-99%

16GB

2t8

2t4 (vỏ zin +200), lock 1t7

khg vân tay 2t0

32GB

3t0

2t6 , lock 1t9

khg van tay 2t3 zin

64GB

  5se : 3t9 (Hong-vang)

 

[​IMG]
5s T

Máy mới 100%

Full box (Acti)

Máy cũ 98-99%

16GB

 

2t3 (vỏ zin +200), lock 1t6

khg vân tay 2t

32GB

 

2t5 (vỏ zin +200), lock 1t8

khg van tay 2t2 zin

64GB

   

 

[​IMG]
5s D

Máy mới 100%

Full box (Acti)

Máy cũ 98-99%

16GB

  2t3, lock 1t6

32GB

2t9 2t5, lock 1t8

128GB

  5se: 4t3

 

GHI CHÚ

 

 

5se hồng-Gold : 3t9, 128gb gray : 4t3

5

 

5s Vỏ zin không vân tay: T-V 16gb 2t1 (32gb zin 2t4 ) 16gb: trg 2t6 , vàng: (2t6, 32g 2t8 vỏ zin 98%) .

5s không vân tay lên vỏ hồng: 16gb 2t4, 32gb 2t6

16g : 2t8, 32g 3t0

 

Máy lock sim ghep các loại 99%

 

5S lock J: 16gb D-T 1t6, vang 1t7 (32gb+200)

6gb: đen 2t2 - trắng 2t2 - vang 2t3-

5c: 16gb hong 1t2

 16g hong lock: 1t5

6 plus64den lock  5t0 AT&T, 16gb: 4t0

 6t5 AT&T

6s lock Tmobil new: 64gb hong 4t

 

 

 

_____________________________________________________________________

[​IMG]
5G T

Máy mới 100%

Full box (Acti)

Máy cũ 98-99%

16GB

2t4 1t8

32GB

   

64GB

2t8 2t3

 

[​IMG]
5G D

Máy mới 100%

Full box (Acti)

Máy cũ 98-99%

16GB

  1t7

32GB

  1t9

64GB

   

 

 
4S

Máy mới 100%

Full box (Acti)

Máy cũ 98-99%

8GB

   

16GB

                                  1t3 den

32GB

                                  1t4 den

 


 

[​IMG]
IPAD mới các loại
( Sạc cáp zin, active rồi, full box ) 

Air2 Wifi+4G 128gb chua acti Gold: 11t0 (tbh full box)

Mini 3 Wi+4G new full box  Gold: 6t5

 

[​IMG]
Ipad2 Máy cũ đẹp 98-99%

16GB Den: 2t6, 2t1 (Wifi) 


32GB 


64GB Đen : 3t4 , (wifi 2t8 trang)

 

[​IMG]
Ipad3 Máy cũ đẹp 98-99%

16GB  Den : 3t2 dep keng,  Wifi: 2t5 trắng 


32GB Đen : 3t8 


64GB den-trang : 4t2, wifi 3t4

 

[​IMG]
ipad4 Máy cũ đẹp 98-99%

16GB Trang-Den: 4t0 keng, 16gb trắng hư wi 2t3 (tặng sim 3G xài 12t)


32GB Trắng-Den: 4t5 ( wifi 3t7)


64GB: Trắng-Đen: 5t0

 

[​IMG]
Mini Máy cũ đẹp 98-99% 

16GB  trắng: 3t3, D: 3t3,( wifi T:2t5, Den: 2t4)

32GB Trắng: 3t8 | Đen: 3T7

64GB Trắng: 4T5 | Đen: 4T3 

 

[​IMG]
Máy cũ đẹp 98-99%

Mini 1 Wi+3G 16gb  T: 3t3, D: 3t3 Leng keng

Mini 1 Wifi  trắng  het, Đen: 2t4

Mini 1 Wifi 3G 32gb Den: 3t7- T: 3t8, wifi 32gb Trang: 2T8

Mini 2 wifi 4G 16GB Trắng: 4t8 | Xám: 4T6

Mini 2 wifi 4G 32gb Trang: 5t8

Mini2 Wifi 64gb gray-silver: 4t3

Mini 3 Wi+3G 16gb Gold : 5t1 

Mini 3 wifi+3G 64gb  Gold: 6t5, 128g 7t5, Silver 128gb: 7t0

Mini4 Wifi+3G16gb  Gold: 6t3 96%, 7t4 99%

Mini 4 Wifi 64gb Gold: 6t2 99% (cat 3G)

 

[​IMG]
Máy cũ đẹp 98-99%

Air wifi 4G 16GB Xám: 5t0| Trắng: 5t0, Wifi 4t4

Air wifi 4G 32gb Xám : 5t6 | Trắng : 5t6, wifi 4t8

Air wifi 4G 16GB (97%) Trắng: 5T0

Air wifi 16GB (cắt 3G) Trắng: 4T0 | Xám: 4T0

Air wifi 3G 32GB (icloud ẩn) Trắng: 4t5

 

Air 2 Wifi+4G 16gb Gold: lỗi nhe mh 5t5, Trang 6t6, Xám 6t4

Air 2 Wifi 16gb  Gold: 5t2

Air 2 wifi + 4G 64gb Gold : 7t icloud an

Air2 Wifi 128gb Gold 7t2 (cat 3G)

Air2 Wi+4G 128gb chua acti Gold: 11t0 ( tbh full box )

 

Pro 9.7 Wifi 32gb  rose 7t8

Pro 10.5 Wi 128Gb gray : 7t8

Pro 12.9 Wi + 4G 128Gb trắng có luôn bàn phím: 13t5

 

Gen5 Wi 32gb Gold: 6t2 leng keng 

Gen5 Wi + 4G 128gb Gold : 9t5

 

[​IMG]
Máy cũ đẹp 98-99%  

 

A7 2017 3t7

J3 2016 cty 2 sim Gold: 2t1

S4 trang: 1t5

S5  Đen-Trắng: 2t2

S6 Gold-Tr-Xanh: 3t1

S6 Edge Gold-TR-Xanh : 4t3

S6 edge plus Gold: 4t (dom nhe goc man hinh)

S7 Korea 2 sim Den-trang-vang-hong :4t5

S7 edge Korea    Gold-Hong-Silver-Xanh : 6t5 2sim

S8 xanh Korea keng: 8t5

S8+ Korea  Đen: 10t6, Xanh: 11t,  cty đen-vàng: 12t 2sim

Note 3  Đen, trắng: 2t6

Note 3 mới full box  Vàng đen: 3T

Note 4 cũ đẹp Trắng-đen 3t2 

Note 5 32GB Korea  Gold-Titan-Xanh-Trang: 4t5

Note Edge N915P Đen: 3t0

 

 

[​IMG]
Máy cũ đẹp 98-99% 

Z3 Đen, trắng,vang: 2T6
Z3 AU Đen: 2T4
Z3 2 sim Đen, trắng: 3T0
Z3+ E6553  đẹp như mới Gold: 3T2
Z3 compact tablet Đen: 3T8

 

[​IMG]
Loại máy 

 

HTC J HTL23 Trắng: 1T7

HTC 616 2 sim Đen: 1T7

Nokia 515 2 sim Vang 2t3,Trắng 2t1, đen 1t9

6700 mới (thay vỏ) Vàng, trắng, đen, nau: 2T0, Gold zin 98% 5t....10t

Lumia 8600: 2t5 - 8910 Đen: 2T5 

8800 các loại 98% Safia đen - Gold : 6t5 ( mh8800 Lkien)

Safia: nâu 10t5- vàng hồng 13t

Carbon 1G: 11t, 4G: 14t

Arte Gold thay vỏ: 1G 10t5, 4G 14t .

Arte gold nguyên zin : 28t den 35t (98%)

Gold Máy mới full box 16t5 main zin (thay vỏ)

Các loại khác call ...........

 

 

 

 

GHI CHÚ

Linh kiện zin lấy số lượng >10: cóc 100k; cáp 80k; tai nghe 140k

Linh kiện loại F1 lấy số lượng >10: cóc 35k; cáp 30k; tai nghe: 40k

MH 6 zin ép kính: 500k, plus 950k, 6s 800k, plusS 1300k, 7G 1t3, 7+ 2t0

Linh kiện khác các loại: Call ..........

 

 

 

yes*** GIAO HÀNG TẬN NƠI TRONG THÀNH PHỐ ***yes

 
SHIP HÀNG ĐẾN MỌI MIỀN TỔ QUỐC ( ESM,PHUONG TRANG,VẬN TẢI ,VIETTEL,NASCO ...... )
 
 
BẢO HÀNH : 15 Ngày
 
( Không Bảo Hành No All , Mất Nguồn , Wifi , icloud , Vân tay, pin ) .

 

 

UY TÍN LÀ TUYỆT ĐỐI
 
 ĐỊA CHỈ: 486E Điện Biên Phủ, P.21 , Q.Bình Thạnh
 
(Ngã tư hàng xanh quẹo phải cách chùa Phước Viên 20m)
 
ĐT liên hệ:
 
0948.63 63 63, 0888.393939 ( Mr THỨC )
 
 0902.67.5678 (Hoang)
 
 0166.33333.39 ( HẬU )
 
 
VIETCOMBANK: 0071000710376 ; AGRIBANK : 1920201188904;
 
ĐÔNG Á BANK : 0108245620 ; Sacombank : 060073897400
 
Tên chủ TK : PHAN ĐÌNH THỨC 
 
YH: thinhphatapple
 

 

BẢN ĐỒ HƯỚNG DẪN

CỬA HÀNG ĐIỆN THOẠI THỊNH PHÁT
486E Điện Biên Phủ, P.21, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh
(Ngã tư Hàng Xanh quẹo phải cách chùa Phước Viên 20m)
Điện thoại: (84-8) 3512 4445
Hotline: 0919 34 39 39 - 01663 33 33 39
Email: info@thinhphatapple.com

  Trang chủ   |   Giới thiệu   |   Phụ kiện   |   Sim số   |   Liên hệ
  Copyright © 2012, Thinh Phat Apple. Developed by VKP.