Ngày 13 tháng 12 năm 2018
CHÀO MỪNG QUÝ KHÁCH ĐẾN VỚI THỊNH PHÁT APPLE

CHUYÊN BỎ SỈ - GIÁ SỈ ĐIỆN THOẠI - IPAD CHO CỬA HÀNG ,KINH DOANH ĐIỆN THOẠI

 

Bán trả góp thủ tục đơn giản

 

chỉ cần CMND hoặc GPLX

 


BẢNG GIÁ CẬP NHẬT HÀNG NGÀY , ANH EM XEM GIÁ CHÍNH XÁC TẠI 

 

WWW.THINHPHATAPPLE.COM

 

Bảng giá dưới dành Cho CỬA HÀNG LẤY SỈ (bao test 15 ngay)

Máy full Box - đầy đủ phụ kiện

Máy không - không có phụ kiện

Khách lẻ lấy + 300K ( Sạc cáp tai nghe BH 2 THÁNG )


 

BẢNG GIÁ CẬP NHẬT

 

13/12/2018

 

CÒN GIÁ LÀ CÒN HÀNG NHA ANH EM 


 

GHI CHÚ : HÀNG MỚI LENG KENG 99%

 

Máy cũ leng keng nấu được 99,99%:  

Xsmax 64t 23t5, 256t 25t6, 256d 25t0

 

LIST HÀNG MỚI 100% FULL BOX

 

 

X

Máy mới 100%

Full box (Chưa acti) FK zin

Máy mới 100%

Full box (Acti) FK zin

Máy cũ 99%

64GB

Đ: 19t3

T: 19t5

Đ: 18t5

T: 18t5

Đ: 15t5

T: 15t6

256GB

Đ:  ( lock LL 16t5 )

T: hết

Đ: 20t0

T: Lock LL 16t3

Đ: 16t8

T: 17t0

 

 

8+

Máy mới 100% tbh

Full box (Chưa acti) tbh FK zin

Máy mới 100%

Full box (Acti) FK zin

Máy cũ 98%

64GB

Đ: 16t 

T: 16t3 

V:16t5 

 

Read 16t5

Đ: 12t1

T: 12t6

V: 13t2

Do 13t4

256GB

 

 

 

T: 17t5

 

 

 

 

D 13t8

T: 14t3

v: 14t8

 


 

 

8

Máy mới 100%

Full box (Chưa acti) tbh FK zin

Máy mới 100%

Full box (Acti) FK zin

Máy cũ 98-99%

       

64GB

 

 

V: 13t0

Đen: 9t6

T: 9t8 (dặm suờn)

V: 10t3

Do: 10t5 tv

 

   

 

256GB

   

T 11t3

V 11t8

 

 

 

 

7plus

Máy mới 100%

Full box TBH (Chưa acti) FK zin

Máy mới 100%

Full box (Acti) FK zin

Máy cũ 98-99%

       Vỏ zin +300

32GB

 

 

10t5

 

V: 8t5

H: 8t2

Đ: 8t4

Read 8t9 TVo

128GB

D 13t5

 

 

 

11t5

 

 

 

Đ: 9t1 (kvt 7t5)

ĐB 9t0 (home me nhe 8t0 zin vtay bthuong)

V: 9t4

H-T: 9t0

Red: 9t5 (kvt 7t5)

256GB

  12t0

V: 10t5 (lock 9t8)

ĐB: 10t3

H-T 10t3

Đ: 10t4

 


 

7G

Máy mới 100%

Full box (Chưa acti) FK zin

Máy mới 100%

Full box (Acti) FK zin

Máy cũ 98-99%

       Vỏ zin+300

32GB

 

7t5

 

H: 5t9 (kvtay 4t8)

V: 6t3

Đ: 5t9

T: 6t0 

Red: 6t4 (th vo)

 

 

128GB

 

 

8t5

 

V: 7t0 (kg vtay 5t5)

H-T: 6t6

Đ: 6t6

ĐB: 6t6

Red: 7t3

 

256GB

 

 

 

H: 7t5

Đ: 7t6

V: 7t7

Red 8t3

 

 

 

6s+ H

Máy mới 100%

Full box (Chưa acti) FK zin

Máy mới 100%

Full box (Acti) FK zin

Máy cũ 98-99%

16GB

  6t1

5t5 (vỏ zin +300),

kg vtay 5t0

64GB

  6t9

6t3 (vo zin+300) ,

khg vân tay 5t5

32GB

    6t1

 

6s+ V

Máy mới 100%

Full box (Chưa acti) FK zin

Máy mới 100%

Full box (Acti) FK zin

Máy cũ 98-99%

16GB

8t0 (vn 1đoi1) 6t3 5t7 (vỏ zin +300), kvt 5t

64GB

  7t1 6t5 (vỏ zin +300)

128GB

      7t0

 

6s+ T

Máy mới 100%

Full box (Chưa acti) FK zin

Máy mới 100%

Full box (Acti) FK zin

Máy cũ 98-99%

16GB

  6t1

5t5 (võ zin+300),

lên 7+ đó 5t8

64GB

  6t9

6t3 ( vỏ zin+300),

 

32GB

    6t1

 

6s+ D

Máy mới 100%

Full box (Chưa acti) FK zin

Máy mới 100%

Full box (Acti) FK zin

Máy cũ 98-99%

16GB

  6t1

5t5 (vỏ zin+300)

64GB

  6t9 6t3 (vỏ zin+300), kvt 5t5

32GB

     

 

6S H

Máy mới 100%

Full box (Chưa acti) FK zin

Máy mới 100%

Full box (Acti) FK zin

Máy cũ 98-99%

16GB

5t5  (VN 1 đổi 1) 4t5 3t9 (vỏ zin +300)

64GB

  5t0

4t4(vỏ zin +300),

kg vtay 3t9

128GB

   

4t9, kvt 4t2

 

6S V

Máy mới 100%

Full box (Chưa acti) FK zin

Máy mới 100%

Full box (Acti) FK zin

Máy cũ 98-99%

16GB

  4t7

4t1 (vỏ zin +200),

khg vân tay 3t2

64GB

  5t3

4t7 (vỏ zin +200),

khg vân tay 4t0

 

32GB

    4t8 (5t0 zin keng)

 

[IMG]
6S T

Máy mới 100%

Full box (Chưa acti) FK zin

Máy mới 100%

Full box (Acti) FK zin

Máy cũ 98-99%

16GB

  45 3t9 (vo zin+300)

64GB

  5t1

4t5 (vỏ zin +300)

32GB

        

 

[IMG]
6S D

Máy mới 100%

Full box (Chưa acti) FK zin

Máy mới 100%

Full box (Acti) FK zin

Máy cũ 98-99%

16GB

  4t5

3t9 (vỏ zin +300),

kg vtay 3t3

64GB

  5t1

4t5 (vỏ zin +300)

 

32GB

     

 

[IMG]
6+V

Máy mới 100%

Full box (Chưa acti) FK zin

Máy mới 100%

Full box (Acti) FK zin

Máy cũ 98-99%

16GB

  5t3

4t7 (vỏ zin +300),

khg vtay 4t0, lock 4t0

64GB

  6t0

5t4 (vỏ zin +300), 

khg vtay 4t5

128GB

  6t5

5t9 (vỏ zin +300)

Khg vt 5t0

 

[IMG]
6+T

Máy mới 100%

Full box (Chưa acti) FK zin

Máy mới 100%

Full box (Acti) FK zin

Máy cũ 98-99%

16GB

  5t1 4t5 (vỏ zin +300)

64GB

  5t9

5t3 (vỏ zin +300),

khg vân tay 4t6

128GB

    5t8 (vỏ zin +300)

 

[IMG]
6+D

Máy mới 100%

Full box (Chưa acti) FK zin

Máy mới 100%

Full box (Acti) FK zin

Máy cũ 98-99%

16GB

  5t1

4t5 (vỏ zin +300),

lock 4t

64GB

  5t8

5t2 (vỏ zin +300),

lock 4t8 AT&T,

 

128GB

    5t7 (vỏ zin+300)
 

[IMG]
6G V

Máy mới 100%

Full box (Chưa acti) FK zin

Máy mới 100%

Full box (Acti) FK zin

Máy cũ 98-99%

16GB

  3t8

3t2 (vỏ zin +300),

len 7do 3t7

64GB

Call 4t2

3t6 (vỏ zin +300),

khg vân tay 3t1, 

len 7do: 4t1

 

128GB

   

4t1 (vỏ zin +300), 

khg vân tay 3t5

 

[IMG]
6G T

Máy mới 100%

Full box (Chưa acti) FK zin

Máy mới 100%

Full box (Acti) FK zin

Máy cũ 98-99%

16GB

  3t6

3t1 (vỏ zin +300),

len7G gold: 3t5

hong : 3t5, red 3t5

64GB

  4t1

3t5 (vỏ zin +300),

len 7do 3t9

128GB

   

3t9(vỏ zin +300),

len 7do: 4t3

 

[IMG]
6G D

Máy mới 100%

Full box (Chưa acti) FK zin

Máy mới 100%

Full box (Acti) FK zin

Máy cũ 98-99%

16GB

4t5 3t6

3t1 (vỏ zin +300)

len 7G : 3t6, red 3t6

64GB

  4t0

3t5 (vỏ zin +300),

lên vỏ 7g 4t0

128GB

    3t9 (vỏ zin +300)

 

[IMG]
5s V

Máy mới 100%

Full box (Acti) 

Máy cũ 98-99%

16GB

 

2t1 (vỏ zin +200), 

khg vân tay 1t8

32GB

 

2t4 , lock 1t8

khg van tay 2t1 zin

64GB

  5se : 3t3 (Hong-vang)

 

[IMG]
5s T

Máy mới 100%

Full box (Acti)

Máy cũ 98-99%

16GB

 

2t0(vỏ zin +200), 

khg vân tay 1t8

32GB

 

2t2  (vỏ zin +200), lock 1t8

khg van tay 2t2 zin

64GB

   

 

[IMG]
5s D

Máy mới 100%

Full box (Acti)

Máy cũ 98-99%

16GB

  2t0

32GB

2t6 2t2, lock 1t8

64GB

  5se: 3t3

 

GHI CHÚ

 

 

5se hồng-Gold : 3t3, 128gb gray : 3t7

 

5

 

5s Vỏ zin không vân tay: T-V 16gb 1t8 (32gb zin 2t2 ) 16gb: trg 2t6 , vàng: (2t6, 32g 2t8 vỏ zin 98%) .

5s không vân tay lên vỏ hồng: 16gb 2t0, 32gb 2t2

16g : 2t8, 32g 3t0

 

Máy lock sim ghep các loại 99%

 

5S lock J: (32gb 1t8)

 đen 2t2 - trắng 2t2 - vang 2t3-

16g hong lock: 1t5

6 plus64den lock  5t0 AT&T, 16gb: 4t0

 6t5 AT&T

6s lock Tmobil new: 64gb hong 4t

 

 

 

_____________________________________________________________________

[IMG]
5G T

Máy mới 100%

Full box (Acti)

Máy cũ 98-99%

16GB

  1t3 thay vỏ gold

32GB

   

64GB

2t4 2t1

 

[IMG]
5G D

Máy mới 100%

Full box (Acti)

Máy cũ 98-99%

16GB

  1t4

32GB

   

64GB

   

 

 
4G, 4S

Máy mới 100%

Full box (Acti)

Máy cũ 98-99%

8GB

  4G 400, 4s 500

16GB

                                  

32GB

                                  

 


 

[IMG]
IPAD mới các loại
( Sạc cáp zin, active rồi, full box ) 

Mini 3 Wi+4G new full box  Gold: 5t5

 

 

[IMG]
Ipad2 Máy cũ đẹp 98-99%

16GB het


32GB Den 2t6


64GB Đen : 2t8 , Trang: 2t9

 

[IMG]
Ipad3 Máy cũ đẹp 98-99%

16GB  


32GB  


64GB 

 

[IMG]
ipad4 Máy cũ đẹp 98-99%

16GB Trắng-Đen: 3t8 keng, 16gb trắng hư wi 2t3 (tặng sim 3G xài 12t),

                                Wifi trắng 3t leng keng, trang icloud ẩn có 3G 2t9


32GB Trắng 4t2 - Đen: hết 


64GB: Trắng-Đen: hết

 

[IMG]
Mini Máy cũ đẹp 98-99% 

16GB  trắng: 2t9, D: 2t9

32GB Trắng: 3t4 | Đen: 3T4

64GB Trắng:het Đen: 3t9 

 

[IMG]
Máy cũ đẹp 98-99%

Mini 1 Wi+3G 16gb  T: 2t9, D: 2t9 Leng keng

Mini 1 Wifi 3G 32gb Den: 3t4- T: 3t4, wifi 32gb Trang: 2T7

Mini 1 wi+3G 64gb đen: 3t7

 

Mini 2 wifi 4G 32gb Trang: 4t2

Mini2 Wi+3G 64gb gray: 4t5

 

Mini 3 Wi+3G 16gb Gold : 4t7

Mini 3 wifi+3G 64gb  Gold: kvtay 5t

 

Mini4 Wifi+3G16gb  Gold: hết

Mini 4 Wifi 64gb Gold(cat 3G): 5t4 99%,(5t lot da den mep duoi) 

Mini4 Wi+3G 64gb Trắng: 6t6 98%

 

 

[IMG]
Máy cũ đẹp 98-99%

Air wifi 4G 16GB Xám: 4t2 Trắng: 4t4 (wi 3t4)

Air wifi 3G 32GB (icloud ẩn) Trắng: 3t8

 

Air 2 Wifi+4G 16gb Gold:5t6 (lỗi nhẹ mh 5t0), Trắng 5t4

Air 2 Wifi 16gb  Gold: 4t5 (bi lot nhe)

Air2 Wifi 128gb Gold 6t0 (cat 3G)

 

Pro 9.7 Wi+3G 32gb gray : 9t2, Silver 9t4

Pro 9.7 Wi 32gb Gray cắt 3G: 7t5

Pro 9.7 Wi 128Gb gray cắt 3G : 8t2

 

Gen5 Wi 128gb (cat 3g) Gold-Xam: 7t , 

 

[IMG]
Máy cũ đẹp 98-99%  

S5  Đen-Trắng: 1t8

S6 Gold-Tr-Xanh: 2t6

S6 Edge Gold-TR-Xanh : 3t3

S7 Korea 2 sim Đen-trắng-vàng-hồng :3t5

S7 edge Korea    Gold-Hong-Silver-Xanh : 5t3 2sim

S8+ Korea  Đen: 8t0, Xanh: 8t5,  cty đen-vàng: 9t0 2sim

Note 3  Đen, trắng: 2t3

Note 4 cũ đẹp Trắng-đen 2t9, Gold 3t1

Note 5 32GB Korea  Gold-Titan-Xanh-Trang: 3t7

Note 8 Tmobile 1 sim N950U-64gb Den New: 9t7 (sac cap tai nghe)

Note 8 Korea 9t0  99% (chạy 2 sim +200k) Den-Xanh

Note8 cty 2sim N950F Gold: 10t5 (full box)

 

 

[IMG]
Máy cũ đẹp 98-99% 

Z3 Đen, trắng,vang: 1T6
Z3 AU Đen: 1T4
Z3 2 sim Đen, trắng: 2T0
Z3+ E6553  đẹp như mới Gold: 2T5

 

[IMG]
Loại máy 

 

HTC J HTL23 Trắng: 1T5

HTC 616 2 sim Đen: 1T5

Nokia 515 2 sim Vang 2t3,Trắng 2t1, đen 1t9

6700 mới (thay vỏ) Vàng, trắng, đen, nau: 2T0, Gold zin 98% 5t....10t

Lumia 8600: 2t5 - 8910 Đen: 2T5 

8800 các loại 98% Safia đen - Gold : 6t5 ( mh8800 Lkien)

Safia: nâu 10t5- vàng hồng 13t

Carbon 1G: 11t, 4G: 14t

Arte Gold thay vỏ: 1G 10t5, 4G 14t .

Arte gold nguyên zin : 28t ..... 35t (98%)

Gold Máy mới full box 16t5 main zin (thay vỏ)

Các loại khác call ...........

 

 

 

 

GHI CHÚ

Linh kiện zin lấy số lượng >10: cóc 100k; cáp 80k; tai nghe 140k

Linh kiện loại F1 lấy số lượng >10: cóc 35k; cáp 30k; tai nghe: 40k

MH 6 zin ép kính lay>3c: 500k, plus 950k, 6s 800k, plusS 1300k, 7G 1t3, 7+ 2t0

Linh kiện khác các loại: Call ..........

 

 

 

yes*** GIAO HÀNG TẬN NƠI TRONG THÀNH PHỐ ***yes

 
SHIP HÀNG ĐẾN MỌI MIỀN TỔ QUỐC ( ESM,PHUONG TRANG,VẬN TẢI ,VIETTEL,NASCO ...... )
 
 
BẢO HÀNH : 15 Ngày
 
( Không Bảo Hành No All , Mất Nguồn , Wifi , icloud , Vân tay, pin ) .

 

 

UY TÍN LÀ TUYỆT ĐỐI
 
 ĐỊA CHỈ: 486E Điện Biên Phủ, P.21 , Q.Bình Thạnh
 
(Ngã tư hàng xanh quẹo phải cách chùa Phước Viên 20m)
 
ĐT liên hệ:
 
0948.63 63 63, 0888.393939 ( Mr THỨC )
 
 0902.67.5678 (Tài)
 
 0166.33333.39 ( HẬU )
 
 
VIETCOMBANK: 0071000710376 ; AGRIBANK : 1920201188904;
 
ĐÔNG Á BANK : 0108245620 ; Sacombank : 060073897400
 
Tên chủ TK : PHAN ĐÌNH THỨC 
 
YH: thinhphatapple
 

 

BẢN ĐỒ HƯỚNG DẪN

CỬA HÀNG ĐIỆN THOẠI THỊNH PHÁT
486E Điện Biên Phủ, P.21, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh
(Ngã tư Hàng Xanh quẹo phải cách chùa Phước Viên 20m)
Điện thoại: (84-8) 3512 4445
Hotline: 0919 34 39 39 - 01663 33 33 39
Email: info@thinhphatapple.com

  Trang chủ   |   Giới thiệu   |   Phụ kiện   |   Sim số   |   Liên hệ
  Copyright © 2012, Thinh Phat Apple. Developed by VKP.