Ngày 20 tháng 09 năm 2017
CHÀO MỪNG QUÝ KHÁCH ĐẾN VỚI THỊNH PHÁT APPLE

CHUYÊN BỎ SỈ - GIÁ SỈ ĐIỆN THOẠI - IPAD CHO CỬA HÀNG ,KINH DOANH ĐIỆN THOẠI

 

Bán trả góp thủ tục đơn giản

 

chỉ cần CMND hoặc GPLX

 


BẢNG GIÁ CẬP NHẬT HÀNG NGÀY , ANH EM XEM GIÁ CHÍNH XÁC TẠI 

 

WWW.THINHPHATAPPLE.COM

 

Bảng giá dưới dành Cho CỬA HÀNG LẤY SỈ 

Máy full Box - đầy đủ phụ kiện

Máy không - không có phụ kiện

Khách lẻ lấy + 300K ( Sạc cáp tai nghe BH 2 THÁNG )


 

BẢNG GIÁ CẬP NHẬT

 

20/09/2017

 

CÒN GIÁ LÀ CÒN HÀNG NHA ANH EM 


 

GHI CHÚ : HÀNG MỚI LENG KENG 99%

( KHÔNG CÓ 95% , HAY 90% GÌ CẢ - KHÔNG CẤN MÓP GÌ HẾT)

 

 

LIST HÀNG MỚI 100% FULL BOX)

 

7plus

Máy mới 100%

Full box (Chưa acti) FK zin

Máy mới 100%

Full box (Acti) FK zin

Máy cũ 98-99%

32GB

H: 15t6 (tbh VN)

V-T: 15t8 (tbh VN)

D: 15t8 (TBH tai VN)

H: 15t2

V: Call

D: 15t4

V: 13t0

H: 12t8

D: 13t0 (kg vtay 10t5)

128GB

H: 17t3 tbh VN

V: 17t3 tbh VN

D: 17t3 tbh VN

Red:19t3

H-V: 16t8

Red 18t5 LL

 

 

D: 14t8

DB 14t6

T-V-H: 15t0

Red: 16t0

256GB

  Red 19t7

DB: 15t3

D: 13t7 (kg den láp)

V: 13t5 (lockTmobil

+sim ghep)


 

7G

Máy mới 100%

Full box (Chưa acti) FK zin

Máy mới 100%

Full box (Acti) FK zin

Máy cũ 98-99%

32GB

H: 12t4 tbh tai VN

D: 12t6 (TBH tai VN)

H: 12t0

V: 12t2

D: 12t2

H: 9t9

V: call

D: 9t8

 

128GB

H: 15t0

V: call

D: 15t3

DB: 15t5

Red: 16t9

H: 14t6

V: call

Db: 14t8

Red 16t3

V: 12t2

H: 12t1

D: 11t8

DB: 11t8

Red 13t 

256GB

 

T: 15t6

DB 15t8

T: 14t0 (nhu moi)

H-V: 13t4

D: 13t0

Red 14t2

 

 

6s+ H

Máy mới 100%

Full box (Chưa acti) FK zin

Máy mới 100%

Full box (Acti) FK zin

Máy cũ 98-99%

16GB

9t5  8t6

7t8 (vỏ zin +300),

kg vtay 7t

64GB

12t6 10t8

10t1 (vo zin+300) ,

khg vân tay 9t2

128GB

  12t0 11t 

 

6s+ V

Máy mới 100%

Full box (Chưa acti) FK zin

Máy mới 100%

Full box (Acti) FK zin

Máy cũ 98-99%

16GB

9t5 8t7 7t9 (vỏ zin +300)

64GB

12t7 10t9 10t2 (vỏ zin +300)

128GB

      11t1

 

6s+ T

Máy mới 100%

Full box (Chưa acti) FK zin

Máy mới 100%

Full box (Acti) FK zin

Máy cũ 98-99%

16GB

Call 8t5 7t6 (vo zin+300)

64GB

12t6 10t6 9t8 ( vỏ zin+300)

128GB

      11t0

 

6s+ D

Máy mới 100%

Full box (Chưa acti) FK zin

Máy mới 100%

Full box (Acti) FK zin

Máy cũ 98-99%

16GB

10t 8t5

7t5 (vỏ zin+300),

khg vân tay 7t3

64GB

12t8  10t5 9t7 (vỏ zin+300)

128GB

    10t8 zin

 

6S H

Máy mới 100%

Full box (Chưa acti) FK zin

Máy mới 100%

Full box (Acti) FK zin

Máy cũ 98-99%

16GB

8t1  (VN 1 đổi 1) 6t7 6t0 (vỏ zin +300)

64GB

10t6  9t0

8t2 (vỏ zin +300),

kg vtay 7t, do 7t0

128GB

  9t8

8t9 (vỏ zin +300)

khg vtay 7t5

 

6S V

Máy mới 100%

Full box (Chưa acti) FK zin

Máy mới 100%

Full box (Acti) FK zin

Máy cũ 98-99%

16GB

8t6 6t9

6t2 (vỏ zin +300),

khg vân tay 5t8

64GB

10t9 9t1

8t4 (vỏ zin +300),

khg vân tay 6t8, Do 7t0

 

128GB

     

 

[​IMG]
6S T

Máy mới 100%

Full box (Chưa acti) FK zin

Máy mới 100%

Full box (Acti) FK zin

Máy cũ 98-99%

16GB

8t6 (VN 1 đổi 1) 6t7 6t0 (vo zin+300)

64GB

10t6  8t9

8t1 (vỏ zin +300),

khg vtay do 7t0

128GB

     

 

[​IMG]
6S D

Máy mới 100%

Full box (Chưa acti) FK zin

Máy mới 100%

Full box (Acti) FK zin

Máy cũ 98-99%

16GB

8t6 (VN 1 đổi 1) 6t7 6t0 (vỏ zin +300)

64GB

10t6 8t9 8t1 (vỏ zin +300)

128GB

     

 

[​IMG]
6+V

Máy mới 100%

Full box (Chưa acti) FK zin

Máy mới 100%

Full box (Acti) FK zin

Máy cũ 98-99%

16GB

  7t3

6t6 (vỏ zin +400),

khg vtay 5t2

64GB

10t7 8t7

8t0 (vỏ zin +400), 

khg vtay 6t3

128GB

  9t3 8t5(vỏ zin +400)

 

[​IMG]
6+T

Máy mới 100%

Full box (Chưa acti) FK zin

Máy mới 100%

Full box (Acti) FK zin

Máy cũ 98-99%

16GB

  7t0 6t4 (vỏ zin +400)

64GB

  8t5

7t8 (vỏ zin +400),

khg vân tay 6t2

128GB

  9t0 8t2 (vỏ zin +400)

 

[​IMG]
6+D

Máy mới 100%

Full box (Chưa acti) FK zin

Máy mới 100%

Full box (Acti) FK zin

Máy cũ 98-99%

16GB

  7t0

6t3 (vỏ zin +400),

khg vtay 5t3 zin keng

 

64GB

  8t5

7t7 (vỏ zin +400),

lock 6t6 AT&T,

 

128GB

  8t9 8t1(vỏ zin+400)
 

[​IMG]
6G V

Máy mới 100%

Full box (Chưa acti) FK zin

Máy mới 100%

Full box (Acti) FK zin

Máy cũ 98-99%

16GB

  5t6

4t95 (vỏ zin +250),

khg vân tay 4t2,

len 7do 5t2

64GB

8t 6t7

6t1 (vỏ zin +300),

khg vân tay 4t9, 

len 7do: 6t1

128GB

  7t0

6t5 (vỏ zin +300), 

khg vân tay 5t2

 

[​IMG]
6G T

Máy mới 100%

Full box (Chưa acti) FK zin

Máy mới 100%

Full box (Acti) FK zin

Máy cũ 98-99%

16GB

7t5 5t4

4t8 (vỏ zin +300),

khg vtay 4t1

len7G gold: 5t1,

hong : 5t1, red 5t1

64GB

  6t6

6t0 (vỏ zin +300),

len 7do 6t

128GB

  6t9

6t4 (vỏ zin +300),

len 7do: 6t5

 

[​IMG]
6G D

Máy mới 100%

Full box (Chưa acti) FK zin

Máy mới 100%

Full box (Acti) FK zin

Máy cũ 98-99%

16GB

7t5 5t4

4t8 (vỏ zin +300), lock 3t8

khg vtay 4t1

len 7G : 5t1, red 5t1

64GB

  6t6

6t0 (vỏ zin +300),

lên vỏ 7g 5t9

128GB

  6t9 6t4 (vỏ zin +300)

 

[​IMG]
5s V

Máy mới 100%

Full box (Acti) 

Máy cũ 98-99%

16GB

3t1

2t8 (vỏ zin +200),

khg vân tay 2t3

32GB

3t5

3t2 , 

khg van tay 2t6 zin

64GB

3t8 3t6

 

[​IMG]
5s T

Máy mới 100%

Full box (Acti)

Máy cũ 98-99%

16GB

3t0

2t7 (vỏ zin +200),

khg vân tay 2t3

32GB

3t4

3t1 (vỏ zin +200),

khg van tay 2t6 zin

64GB

3t7 3t4

 

[​IMG]
5s D

Máy mới 100%

Full box (Acti)

Máy cũ 98-99%

16GB

3t0 2t7

32GB

3t4 3t1

64GB

3t7 3t4

 

GHI CHÚ

 

5s Vỏ zin không vân tay: T-V 16gb 2t3 (32gb zin 2t6 ) 16gb: trg 2t6 , vàng: (2t6, 32g 2t8 vỏ zin 98%) .

5s không vân tay lên vỏ hồng: 16gb 2t5, 32gb 2t7

16g : 2t8, 32g 3t0

5c xanh-xanh lá-trắng-hồng-vàng: 16gb 2t0 : 2t3 leng keng

 

Máy lock sim ghep các loại 99%

5S lock J: 16gb D-T 2t0, vang 2t2 (32gb+300)

6gb: đen 2t2 - trắng 2t2 - vang 2t3-

5c: 16gb hong 1t2

 16g hong lock: 1t5

6 plus64den lock new: 6t5 AT&T, 16gb: 5t3

 6t5 AT&T

6s lock Tmobil new: 64gb vàng 7t3

 

7+256 lock Tmobil: 13t5 Gold (tang sim ghep than thanh)

 

_____________________________________________________________________

[​IMG]
5G T

Máy mới 100%

Full box (Acti)

Máy cũ 98-99%

16GB

2t4 2t0

32GB

2t6 2t2

64GB

2t8 2t4

 

[​IMG]
5G D

Máy mới 100%

Full box (Acti)

Máy cũ 98-99%

16GB

2t3 1t9

32GB

2t5 2t1

64GB

2t7 2t3

 

 
4S

Máy mới 100%

Full box (Acti)

Máy cũ 98-99%

8GB

   

16GB

                                  1t3 den

32GB

                                  1t4 den

 


 

[​IMG]
IPAD mới các loại
( Sạc cáp zin, active rồi, full box ) 

Air 2 wifi 4G 16GB (chua acti): Gold: 10T3

Air 2 wifi 4G 32gb    Gray: 9t

Air 2 wifi 4G 64GB chua acti: Gold: 13t2

Pro Wi+4G 32gb New chua acti Full box: Silver 13t2

Mini 3 Wi+4G new full box  Gold: 7t

 

[​IMG]
Ipad2 Máy cũ đẹp 98-99%

16GB Den: 2t9, Trang:2t2 (Wifi) 


32GB 


64GB Đen : 3t4 , (wifi 2t8 trang)

 

[​IMG]
Ipad3 Máy cũ đẹp 98-99%

16GB  Den : 3t6, Trắng: 3t7 dep keng,  Wifi: 2t9 trắng 


32GB Đen : 3t9 


64GB den : 4t2, wifi 3t4

 

[​IMG]
ipad4 Máy cũ đẹp 98-99%

16GB Den-Trang: 3t9, 16gb trắng hư wi 2t8 (tặng sim 3G xài 12t)


32GB Trắng-Den: 4t5 ( wifi 3t7)


64GB: Trắng-Đen: 5t1

 

[​IMG]
Mini Máy cũ đẹp 98-99% 

16GB  trắng wifi 2t5, Den: 2t4

32GB Trắng: hết | Đen: 3T7

64GB Trắng: 4T5 | Đen: 4T3 

 

[​IMG]
Máy cũ đẹp 98-99%

Mini 1 Wifi  trắng  2t5, Đen: 2t4

Mini 1 Wifi 3G 32gb Den: 3t7, wifi 32gb Trang: 2T8

Mini 2 wifi 4G 16GB Trắng: 4t8 | Xám: 4T6

Mini 2 wifi 4G 32gb Trang: 5t9

Mini 3 Wi+3G 16gb Gold : 5t8 | Silver: 5t7

Mini 3 wifi+3G 64gb  Gold: 7t5

Mini 3 Wi+3G Silver 128gb: 8t2

Mini4 Wifi+3G16gb  Gold: 6t8

Mini 4 Wifi 64gb Gold: 6t8 99% (cat 3G)

 

[​IMG]
Máy cũ đẹp 98-99%

Air wifi 4G 16GB Xám: 5t7| Trắng: 5t8, Wifi 4t6

Air wifi 4G 32gb Xám : het | Trắng : 6t6, wifi 5t2

Air wifi 4G 16GB (97%) Trắng: 5T3

Air wifi 16GB (cắt 3G) Trắng: 4T6 | Xám: 4T5

Air wifi 3G 32GB (icloud ẩn) Trắng: 5T0

Air 2 Wifi+4G 16gb Gold: 7t4 (loi nhe mh 6t), Trang 7t2, Xam 7t0

Air 2 wifi + 4G 64gb Gold : 9t3(7t5 icloud an), Trang : 9t

Air2 Wifi 128gb Xám: 8t0 (cắn nhẹ lưới loa) Full box, Gold 8t0(cat 3G)

Pro Wi + 4G 32gb : Gray 10t5, Gold 10t8

Pro Wifi 32gb Gold: 8t3, rose 8t8

Pro Wi 128gb Gray: 8t5 (lot bi o)

Pro Wi + 4G 32gb New chua acti Full box: Silver 13t2

 

 

[​IMG]
Máy cũ đẹp 98-99%  

 

A7 2016 cty 2sim Gold: 4t

Note2 E250L Xam: 2t2

J2 Prime cty 2 sim Hong: 2t0

J3 2016 cty 2 sim Gold: 2t1

J7 2015 Gold: 2t3

J7 Prime Tim-Xanh: 4t

S4 i9500 (xách tay mới) Xám: 2T2

S5  Đen-Trắng: 2t6

S6 Gold: 3t6

S6 Edge Gold-xanh : 5T0

S6 edge plus Gold: 4t (dom man hinh)

S7 edge    Gold: 8t0 2sim

S8 Korea  Den: 10t5

Note 3  Đen, trắng: 2t9

Note 3 mới full box  Vàng đen: 3T5, vang trang 2 sim: 3t7

Note 4 cũ đẹp Trắng-đen 3t7 

Note 5 32GB Korea  Gold-Titan-Xanh: 5t6

Note Edge N915P Đen: 3t7

LG G3 LS990 Đen-gold : 2t2

LG G3 cat6 Đen-gold : 2t3

Sky A910s Ram 3G , bộ nhớ 32gb: 2t4 (den-trang)

 

 

[​IMG]
Máy cũ đẹp 98-99% 

Z3 Đen, trắng,vang: 2T6
Z3 AU Đen: 2T4
Z3 2 sim Đen, trắng: 3T0
Z3+ E6553  đẹp như mới Gold: 3T2
Z3 compact tablet Đen: 3T8

 

[​IMG]
Loại máy 

HTC Desire 826 2 sim Trắng: 2T3

HTC J HTL23 Trắng: 1T8

HTC 616 2 sim Đen: 1T8

Nokia 515 2 sim Trắng : 2t, đen 1t9

6700 mới (thay vỏ) Vàng, trắng đen: 2T0, Gold zin 98% 5t

Lumia 8600 - 8910 - 8910i Đen: 2T5 - 2t5 - 3t2

Vertu constellation đẹp leng keng Phím thường: 11t2

8800 các loại 98% Safia đen - Gold : 6t0 ( mh8800 Lkien)

Safia: nâu 10t5- vàng hồng 13t

Carbon 1G: 11t, 4G: 14t

Arte Gold thay vỏ: 1G 10t5, 4G 14t .

Arte gold nguyên zin : 28t (98%)

Gold Máy mới full box 16t5 main zin (thay vỏ)

Các loại khác call ...........

 

GHI CHÚ

Linh kiện zin lấy số lượng >10: cóc 100k; cáp 90k; tai nghe 150k

Linh kiện loại F1 lấy số lượng >10: cóc 35k; cáp 30k; tai nghe: 40k

MH 6 zin ép kính: 600k, plus 1100k, 6s 1100k, plusS 1700k, 7G 1t9, 7+ 2t7

Linh kiện khác các loại: Call ..........

 

 

 

yes*** GIAO HÀNG TẬN NƠI TRONG THÀNH PHỐ ***yes

 
SHIP HÀNG ĐẾN MỌI MIỀN TỔ QUỐC ( ESM,PHUONG TRANG,VẬN TẢI ,VIETTEL,NASCO ...... )
 
 
BẢO HÀNH : 15 Ngày
 
( Không Bảo Hành No All , Mất Nguồn , Wifi , icloud , Vân tay, pin ) .

 
UY TÍN LÀ TUYỆT ĐỐI
 
 ĐỊA CHỈ: 486E Điện Biên Phủ, P.21 , Q.Bình Thạnh
 
(Ngã tư hàng xanh quẹo phải cách chùa Phước Viên 20m)
 
ĐT liên hệ:
 
0948.63 63 63 ( Mr THỨC )
 
 0902.67.5678 (Hoang)
 
 0166.33333.39 ( HẬU )
 
 
VIETCOMBANK: 0071000710376 ; AGRIBANK : 1920201188904;
 
ĐÔNG Á BANK : 0108245620 ; Sacombank : 060073897400
 
Tên chủ TK : PHAN ĐÌNH THỨC 
 
YH: thinhphatapple
[​IMG]
Loại máy 

HTC Desire 826 2 sim Trắng: 2T3

HTC J HTL23 Trắng: 1T8

HTC 616 2 sim Đen: 1T8

Nokia 515 2 sim Trắng : 2t, đen 1t9

6700 mới (thay vỏ) Vàng, trắng đen: 2T0, Gold zin 98% 5t

Lumia 8600 - 8910 - 8910i Đen: 2T5 - 2t5 - 3t2

Vertu constellation đẹp leng keng Phím thường: 11t2

8800 các loại 98% Safia đen - Gold : 6t0 ( mh8800 Lkien)

Safia: nâu 10t5- vàng hồng 13t

Carbon 1G: 11t, 4G: 14t

Arte Gold thay vỏ: 1G 10t5, 4G 14t .

Arte gold nguyên zin : 28t (98%)

Gold Máy mới full box 16t5 main zin (thay vỏ)

Các loại khác call ...........

 

 

BẢN ĐỒ HƯỚNG DẪN

CỬA HÀNG ĐIỆN THOẠI THỊNH PHÁT
486E Điện Biên Phủ, P.21, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh
(Ngã tư Hàng Xanh quẹo phải cách chùa Phước Viên 20m)
Điện thoại: (84-8) 3512 4445
Hotline: 0919 34 39 39 - 01663 33 33 39
Email: info@thinhphatapple.com

  Trang chủ   |   Giới thiệu   |   Phụ kiện   |   Sim số   |   Liên hệ
  Copyright © 2012, Thinh Phat Apple. Developed by VKP.