Ngày 22 tháng 10 năm 2019
CHÀO MỪNG QUÝ KHÁCH ĐẾN VỚI THỊNH PHÁT APPLE

CHUYÊN BỎ SỈ - GIÁ SỈ ĐIỆN THOẠI - IPAD CHO CỬA HÀNG ,KINH DOANH ĐIỆN THOẠI

 

Bán trả góp thủ tục đơn giản

 

chỉ cần CMND hoặc GPLX

 


BẢNG GIÁ CẬP NHẬT HÀNG NGÀY , ANH EM XEM GIÁ CHÍNH XÁC TẠI 

 

WWW.THINHPHATAPPLE.COM

 

Bảng giá dưới dành Cho CỬA HÀNG LẤY SỈ (bao test 15 ngay)

Máy full Box - đầy đủ phụ kiện

Máy không - không có phụ kiện

Khách lẻ lấy + 300K ( Sạc cáp tai nghe BH 2 THÁNG )


 

BẢNG GIÁ CẬP NHẬT

 

22/10/2019

 

CÒN GIÁ LÀ CÒN HÀNG NHA ANH EM 


 

GHI CHÚ : HÀNG MỚI LENG KENG 99%

 

Máy cũ 99% Xsmax:

 

64 gray VN 17t3 (1 sim)

64 Silver LL 17t6 (1 sim)

64 Gold VN-LL 18t5 (1sim) 

64 Gold ZA-CH 20t0 (2 sim)

 

256 Gray LL 19t0  (1 sim )

256 Silver VN 19t3  (1 sim )

256 Gold VN 19t8 (1 sim)

256 Gold CH 20t8 ( 2 sim )

512 Gold LL 22t3 ( 2 sim )

 

Xs 64 gray 99% 15t6

Xs 64 Silver 99% 15t8

Xs 64 Gold 99% 16t3

Xs 256 Gold vn 98% 17t3

Xs 256 Gray KH-LL 99% 16t5

 

Xr 128 Cam - Den KH : 12t5 99% 

 

 

Máy không face id Xs-Xsmax 99%

Xs 64 gold 13t5 

Xs 512 gold 15t 

Xsmax 64 Gold - Silver VN  16t3 1 sim

Xsmax 256 gold - gray LL- ZA 17t5 2 sim

 

 

LIST HÀNG MỚI 100% FULL BOX

 

 

X

Máy mới 100%

Full box (Chưa acti) tbh FK zin

Máy mới 100%

Full box (Acti) FK zin

Máy cũ 99%

64GB

Đ: 17t2

T: 17t5

Đ: het

T: 16t5

Đ:13t0 (9t0 kg face), lock 9t5

T: 13t3 (9t3 kg face), lock 9t8 tặng ghép sim

256GB

Đ:19t0 

T: 19t5 

Đ: 18t5

T: call

Đ:14t1 (10t3 kg face)

T: 14t3 (10t5 kg face)

 

 

8+

Máy mới 100% tbh

Full box (Chưa acti) tbh FK zin

Máy mới 100%

Full box (Acti) FK zin

Máy cũ 98%

64GB

Call

 

 

Đ: 9t6

T: 10t0

V: 10t3

Do 10t3

256GB

 

 

 

 

 

 

 

 

D 11t0(lock 10t3)

T: 11t5

V: 12t0

Read 12t0


 

 

8

Máy mới 100%

Full box (Chưa acti) tbh FK zin

Máy mới 100%

Full box (Acti) FK zin

Máy cũ 98-99%

       

64GB

 

 

 

Đ: 7t5

T: 7t7

V: 8t0

 

 

   

 

256GB

   

T 8t8

V 9t0

 

 

 

 

7plus

Máy mới 100%

Full box TBH (Chưa acti) FK zin

Máy mới 100%

Full box (Acti) FK zin

Máy cũ 98-99%

       Vỏ zin +300

32GB

 

 

9t5

 

V: 7t2 

H: 6t9

Đ: 7t0 (lock 6t0)

Read 5t7 kvtay bấm nhu 6s

128GB

D 12t5

 

 

 

10t5

 

 

 

Đ: 8t0 (lock 6t9)

ĐB 7t9 

V: 8t3

H-: 7t9

Red: 8t2 (kvt 6t4 home bấm như 6s)

256GB

  11t0

V: 8t8 (lock 7t8)

ĐB: 8t5

Đ: 8t5.(lock 7t5.)

 


 

7G

Máy mới 100%

Full box (Chưa acti) FK zin

Máy mới 100%

Full box (Acti) FK zin

Máy cũ 98-99%

       Vỏ zin+300

32GB

 

call

 

H-T: 4t2 (kvtay 3t4 nút home bấm như 6s)

Đ: 4t3

V: 4t4

 

128GB

 

 

call

 

V: 5t4 (kg vtay 4t5 nút hom bấm như 6s)

H: 5t1

Đ: 5t1

ĐB: 5t1

Red 5t4 zin

256GB

 

 

 

H: 5t7

Đ: 5t7

V: 5t8

 

 

 

 

6s+ H

Máy mới 100%

Full box (Chưa acti) FK zin

Máy mới 100%

Full box (Acti) FK zin

Máy cũ 98-99%

16GB

   

4t1 ,

kg vtay 3t7

64GB

   

4t8 ,

khg vân tay 4t6

128GB

    5t

 

6s+ V

Máy mới 100%

Full box (Chưa acti) FK zin

Máy mới 100%

Full box (Acti) FK zin

Máy cũ 98-99%

16GB

8t0 (vn 1đoi1)   4t2

64GB

    4t9 (32gb 5t)

128GB

    5t1

 

6s+ T

Máy mới 100%

Full box (Chưa acti) FK zin

Máy mới 100%

Full box (Acti) FK zin

Máy cũ 98-99%

16GB

   

4t1 ,

lên 7+ đó 4t6

64GB

   

4t8 

 

128GB

    5t1

 

6s+ D

Máy mới 100%

Full box (Chưa acti) FK zin

Máy mới 100%

Full box (Acti) FK zin

Máy cũ 98-99%

16GB

   

4t0

64GB

    4t8 , kvt 4t2

128GB

     

 

6S H

Máy mới 100%

Full box (Chưa acti) FK zin

Máy mới 100%

Full box (Acti) FK zin

Máy cũ 98-99%

16GB

5t5  (VN 1 đổi 1)   2t8 

64GB

   

3t3

32GB

   

3t1

 

6S V

Máy mới 100%

Full box (Chưa acti) FK zin

Máy mới 100%

Full box (Acti) FK zin

Máy cũ 98-99%

16GB

   

2t9,

khg vân tay 2t7

64GB

   

3t4 

 

32GB

    3t2 

 

[IMG]
6S T

Máy mới 100%

Full box (Chưa acti) FK zin

Máy mới 100%

Full box (Acti) FK zin

Máy cũ 98-99%

16GB

    2t8 

64GB

   

3t3 

32GB

               3t1

 

[IMG]
6S D

Máy mới 100%

Full box (Chưa acti) FK zin

Máy mới 100%

Full box (Acti) FK zin

Máy cũ 98-99%

16GB

   

2t8

kg vtay 2t4

64GB

   

3t3

 

32GB

    3t1

 

[IMG]
6+V

Máy mới 100%

Full box (Chưa acti) FK zin

Máy mới 100%

Full box (Acti) FK zin

Máy cũ 98-99%

16GB

   

3t4,

khg vtay 3t0, lock 3t0

64GB

   

3t9 , 

khg vtay 3t4

128GB

   

4t3

Khg vt 3t8

 

[IMG]
6+T

Máy mới 100%

Full box (Chưa acti) FK zin

Máy mới 100%

Full box (Acti) FK zin

Máy cũ 98-99%

16GB

    3t3 

64GB

   

3t8 ,

khg vân tay 4t2

128GB

    4t2 (vỏ zin +300)

 

[IMG]
6+D

Máy mới 100%

Full box (Chưa acti) FK zin

Máy mới 100%

Full box (Acti) FK zin

Máy cũ 98-99%

16GB

   

3t3 (vỏ zin +300),

lock 4t

64GB

   

3t7 ,

lock 3t2 AT&T,

 

128GB

    4t0 
 

[IMG]
6G V

Máy mới 100%

Full box (Chưa acti) FK zin

Máy mới 100%

Full box (Acti) FK zin

Máy cũ 98-99%

16GB

   

2t5

64GB

Call  

2t8 ,

len 7do: 3t1

 

128GB

   

3t2  

 

 

[IMG]
6G T

Máy mới 100%

Full box (Chưa acti) FK zin

Máy mới 100%

Full box (Acti) FK zin

Máy cũ 98-99%

16GB

   

2t4 ,

len7G gold: 2t8

64GB

   

2t7,

len 7do 3t1

128GB

   

3t1,

len 7do: 3t5

 

[IMG]
6G D

Máy mới 100%

Full box (Chưa acti) FK zin

Máy mới 100%

Full box (Acti) FK zin

Máy cũ 98-99%

16GB

   

2t4

len 7G : 3t0, red 3t0

64GB

   

2t7

 

128GB

    3t1

 

[IMG]
5s V

Máy mới 100%

Full box (Acti) 

Máy cũ 98-99%

16GB

 

1t7 

 

32GB

 

2t0 , lock 1t6

khg van tay 1t7 zin

64GB

   

 

[IMG]
5s T

Máy mới 100%

Full box (Acti)

Máy cũ 98-99%

16GB

 

1t7 zin

 

32GB

 

2t0  (vỏ zin +200), lock 1t8

khg van tay 1t8 zin

64GB

   

 

[IMG]
5s D

Máy mới 100%

Full box (Acti)

Máy cũ 98-99%

16GB

  1t7 zin

32GB

  2t0, lock 1t7

64GB

   

 

 

 

 

_____________________________________________________________________

[IMG]
5G T

Máy mới 100%

Full box (Acti)

Máy cũ 98-99%

16GB

   

32GB

   

64GB

2t1 1t8

 

[IMG]
5G D

Máy mới 100%

Full box (Acti)

Máy cũ 98-99%

16GB

  1t4

32GB

   

64GB

   


 


 

[IMG]
IPAD mới các loại
( Sạc cáp zin, active rồi, full box ) 

 

 

[IMG]
Ipad2 Máy cũ đẹp 98-99%

16GB trắng 1t5 (bi lot)


64GB Đen : 2t6 , Trang: 2t7

 

[IMG]
Ipad3 Máy cũ đẹp 98-99%

16GB  


32GB  


64GB 

 

[IMG]
ipad4 Máy cũ đẹp 98-99%

16GB Trắng: 3t8 keng, 16gb trắng hư wi 2t3 (tặng sim 3G xài 12t),

                                Wifi trắng 3t leng keng, trang icloud ẩn có 3G 2t9


32GB Trắng 4t2  


 

 

[IMG]
Mini Máy cũ đẹp 98-99% 

16GB  trắng: 2t1, D: 2t1 

32GB Trắng: 2t6 | Đen: 2t6

64GB Đen: 3t0 

 

[IMG]
Máy cũ đẹp 98-99%

Mini 1 Wi+3G 16gb  T: 2t1, D: 2t1 Leng keng 

Mini 1 Wifi 3G 32gb Den: 2t6- T: 2t6, wifi 32gb Trang: 2T0

Mini 1 wi+3G 64gb đen: 3t0

 

Mini2 Wi+3G 16gb gray: 3t3

 

Mini 3 Wi+3G 16gb Gold : 4t5, den 4t4

Mini 3 Wi+3G 64gb gold: 5t5 leng keng

 

Mini4 Wifi+3G16gb  Gold: 5t5

Mini 4 Wifi 64gb Gold(cat 3G): 4t5 99%

Mini4 Wi+3G 64gb Trắng: 6t6 98%

 

 

[IMG]
Máy cũ đẹp 98-99%

Air wifi+3G 16gb Trắng: 4t1 leng keng

Air wifi+3G  32gb Den: 4t4, Trắng 32gb Wi: 3t5 (cat 3G)

 

Air 2 Wifi+4G 16gb Trắng 5t2 leng keng- Vang 5t4

Air 2 Wifi 16gb  Gold: 4t5 (bi lot nhe)

Air 2 64g Wi + 3G Gold - Silver : 6t7

Air2 Wifi 128gb Gold 5t0 (cat 3G)

 

Pro 9.7 Wi+3G 32gb Hong 8t5 (97%)

Pro 9.7 Wi 32gb Hồng: 7t

Pro 9.7 Wi 128 Silver : 7t3

 

Pro 10.5 Wi+4g 256 hong : 11t3 ( son 1 goc tren dau)

Pro 10.5 Wi 256 Gray : 8t8 

 

Pro 11. Wi+4G 256 Gray : 18t5 con bh dai

 

Pro 12.9 Wi+4G 1T gray 20t new con bh 2021

Pro 12.9 Wi 128g gold Gen1 9t0 

Pro 12.9 Wi 128g Silver Gen2 10t0 

 

Gen5 Wi 128gb (cat 3g) Gold: 6t5 , 

 

[IMG]
Máy cũ đẹp 98-99%  

 

S6 Gold-Tr-Xanh: 2t3

S6 Edge Gold-TR-Xanh : 2t8

S6 edge plus Gold : 3t3

S7 Korea 2 sim Đen-trắng-vàng-hồng :3t0

S7 edge Korea    Gold-Hong-Silver-Xanh : 4t0 2sim

S8 Korea 64gb 4t8

S8+ cty vàng: 7t0 2sim, Den tmobil full box 6t5 1 sim

Note 3  Đen, trắng: 1t9

Note 4 cũ đẹp Trắng-đen 2t3

Note 5 32GB Korea  Gold-Titan-Xanh-Trang: 3t3

Note 8 2 sim 64gb korea Xanh-Gold : 7t3 

Note 9 2 sim Korea 9t5 gold

 

 

 

[IMG]
Máy cũ đẹp 98-99% 

Z3 Đen, trắng,vang: 1T6
Z3 AU Đen: 1T4
Z3 2 sim Đen, trắng: 2T0
Z3+ E6553  đẹp như mới Gold: 2T5

 

[IMG]
Loại máy 

 

Nokia 515 2 sim Vang 2t3,Trắng 2t1, đen 1t9

6700 mới (thay vỏ) Vàng, trắng, đen, nau: 2T0, Gold zin 98% 5t....10t

Lumia 8600: 2t5

8800 các loại 98% Safia đen - Gold : 6t5 ( mh8800 Lkien)

Safia: nâu 10t5- vàng hồng 13t

Carbon 1G: 11t, 4G: 14t

Arte Gold thay vỏ: 1G 10t5, 4G 14t .

Arte gold nguyên zin : 28t ..... 35t (98%)

Gold Máy mới full box 16t5 main zin (thay vỏ)

Các loại khác call ...........

 

 

 

 

GHI CHÚ

Linh kiện zin lấy số lượng >10: cóc 90k; cáp 70k; tai nghe 120k

Linh kiện loại F1 lấy số lượng >10: cóc 35k; cáp 30k; tai nghe: 40k

MH 6 zin ép kính lay>5c ( le +20k ) : 300k, plus 580k, 6s 380k, plusS 700k, 7G 500, 7+ 800, 8+ 1t0 

Linh kiện khác các loại: Call ..........

 

 

 

yes*** GIAO HÀNG TẬN NƠI TRONG THÀNH PHỐ ***yes

 
SHIP HÀNG ĐẾN MỌI MIỀN TỔ QUỐC ( ESM,PHUONG TRANG,VẬN TẢI ,VIETTEL,NASCO ...... )
 
 
BẢO HÀNH : 15 Ngày
 
( Không Bảo Hành No All , Mất Nguồn , Wifi , icloud , Vân tay, pin ) .

 

 

UY TÍN LÀ TUYỆT ĐỐI
 
 ĐỊA CHỈ: 486 Điện Biên Phủ, P.21 , Q.Bình Thạnh
 
(Ngã tư hàng xanh quẹo phải cách chùa Phước Viên 20m)
 
ĐT liên hệ:
 
0919 343939 - 0886 575757 ( Mr THỨC )
 
 0902.67.5678 (Thông)
 
 0363.3333.39 ( HẬU )
 
 
VIETCOMBANK: 00710 00710 376 ; AGRIBANK : 1920201188904;
 
ĐÔNG Á BANK : 0108245620 ; Sacombank : 060073897400
 
Tên chủ TK : PHAN ĐÌNH THỨC 
 
 
 

 

BẢN ĐỒ HƯỚNG DẪN

CỬA HÀNG ĐIỆN THOẠI THỊNH PHÁT
486B Điện Biên Phủ, P.21, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh
(Ngã tư Hàng Xanh quẹo phải cách chùa Phước Viên 20m)
Điện thoại: 028 38404760
Hotline: 0919 34 39 39 - 0363 33 33 39
Email: info@thinhphatapple.com

  Trang chủ   |   Giới thiệu   |   Phụ kiện   |   Sim số   |   Liên hệ
  Copyright © 2012, Thinh Phat Apple. Developed by VKP.