Ngày 20 tháng 03 năm 2019
CHÀO MỪNG QUÝ KHÁCH ĐẾN VỚI THỊNH PHÁT APPLE

CHUYÊN BỎ SỈ - GIÁ SỈ ĐIỆN THOẠI - IPAD CHO CỬA HÀNG ,KINH DOANH ĐIỆN THOẠI

 

Bán trả góp thủ tục đơn giản

 

chỉ cần CMND hoặc GPLX

 


BẢNG GIÁ CẬP NHẬT HÀNG NGÀY , ANH EM XEM GIÁ CHÍNH XÁC TẠI 

 

WWW.THINHPHATAPPLE.COM

 

Bảng giá dưới dành Cho CỬA HÀNG LẤY SỈ (bao test 15 ngay)

Máy full Box - đầy đủ phụ kiện

Máy không - không có phụ kiện

Khách lẻ lấy + 300K ( Sạc cáp tai nghe BH 2 THÁNG )


 

BẢNG GIÁ CẬP NHẬT

 

20/03/2019

 

CÒN GIÁ LÀ CÒN HÀNG NHA ANH EM 


 

GHI CHÚ : HÀNG MỚI LENG KENG 99%

 

 

 

Xsmax 64 silver ZA New acti full box 25t (2 sim)

Xsmax 64 LL gold New acti full box 24t2 (1 sim)

 

Máy cũ 99%:

Xsmax 64Gold LL 23t0 (1sim) 

Xsmax 64 gray LL 22t (1 sim)

 

 

LIST HÀNG MỚI 100% FULL BOX

 

 

X

Máy mới 100%

Full box (Chưa acti) FK zin

Máy mới 100%

Full box (Acti) FK zin

Máy cũ 99%

64GB

Đ: 18t7

T: 19t0

Đ: 18t

T: 18t

Đ: 14t7

T: 15t1 (kg face 11t)

256GB

Đ:20t2 

T: 20t7 

Đ: 19t2

T:19t7

Đ: 15t7 (kg face 11t5)

T: 16t1

 

 

8+

Máy mới 100% tbh

Full box (Chưa acti) tbh FK zin

Máy mới 100%

Full box (Acti) FK zin

Máy cũ 98%

64GB

Đ: 16t 

T: 16t3 

V:16t5 

 

Read 15t5

Đ: 11t2

T: 11t6

V: 12t0

Do 12t0

256GB

 

 

 

 

 

 

 

 

D 12t5(lock 11t5)

T: 13t5

v: 13t5

Read 13t5


 

 

8

Máy mới 100%

Full box (Chưa acti) tbh FK zin

Máy mới 100%

Full box (Acti) FK zin

Máy cũ 98-99%

       

64GB

 

 

 

Đen: 8t3

T: 8t6

V: 9t0

Do: 9t0 tv

 

   

 

256GB

   

T 10t0

V 10t5

 

 

 

 

7plus

Máy mới 100%

Full box TBH (Chưa acti) FK zin

Máy mới 100%

Full box (Acti) FK zin

Máy cũ 98-99%

       Vỏ zin +300

32GB

D 12t2

 

10t5

 

V: 8t3

H: 7t9

Đ: 8t0

Read 8t3 TVo

128GB

D 13t2

 

 

 

11t5

 

 

 

Đ: 8t6 (lock 7t6)

ĐB 8t6 (home me nhe 7t5 zin vtay bthuong)

V: 9t1

H-T: 8t6

Red: 9t3 (kvt 7t5)

256GB

  12t0

V: 9t5 (lock 8t5)

ĐB: 9t2

H-T 9t2

Đ: 9t2 (lock 8t3)

 


 

7G

Máy mới 100%

Full box (Chưa acti) FK zin

Máy mới 100%

Full box (Acti) FK zin

Máy cũ 98-99%

       Vỏ zin+300

32GB

 

7t5

 

H: 5t1 (kvtay 4t6)

V: 5t5

Đ: 5t2

Red: 5t4 (th vo)

 

 

128GB

 

 

8t5

 

V: 6t1 (kg vtay 5t5)

H-T: 5t7

Đ: 5t7

ĐB: 5t7

Red: 6t3

 

256GB

 

 

 

H: 6t5

Đ: 6t4

V: 6t8

Red 7t0

 

 

 

6s+ H

Máy mới 100%

Full box (Chưa acti) FK zin

Máy mới 100%

Full box (Acti) FK zin

Máy cũ 98-99%

16GB

  5t4

4t9 (vỏ zin +300),

kg vtay 4t4

64GB

  6t2

5t7 (vo zin+300) ,

khg vân tay 5t1

32GB

    5t5

 

6s+ V

Máy mới 100%

Full box (Chưa acti) FK zin

Máy mới 100%

Full box (Acti) FK zin

Máy cũ 98-99%

16GB

8t0 (vn 1đoi1) 5t6 5t1 (vỏ zin +300), kvt 4t6

64GB

  6t4 5t9 (vỏ zin +300)

128GB

      6t3

 

6s+ T

Máy mới 100%

Full box (Chưa acti) FK zin

Máy mới 100%

Full box (Acti) FK zin

Máy cũ 98-99%

16GB

  5t4

4t9 (võ zin+300),

lên 7+ đó 5t8

64GB

  6t2

5t7 ( vỏ zin+300),

 

32GB

    55

 

6s+ D

Máy mới 100%

Full box (Chưa acti) FK zin

Máy mới 100%

Full box (Acti) FK zin

Máy cũ 98-99%

16GB

  5t4

4t9(vỏ zin+300)

64GB

  6t2 5t7 (vỏ zin+300), kvt 5t0

128GB

     

 

6S H

Máy mới 100%

Full box (Chưa acti) FK zin

Máy mới 100%

Full box (Acti) FK zin

Máy cũ 98-99%

16GB

5t5  (VN 1 đổi 1) 3t9 3t4 (vỏ zin +300)

64GB

  4t5

4t0 (vỏ zin +300),

kg vtay 3t5

128GB

   

4t4, kvt 3t9

 

6S V

Máy mới 100%

Full box (Chưa acti) FK zin

Máy mới 100%

Full box (Acti) FK zin

Máy cũ 98-99%

16GB

  4t1

3t6 (vỏ zin +200),

khg vân tay 3t1

64GB

  4t7

4t2 (vỏ zin +200),

 

32GB

    4t0 

 

[IMG]
6S T

Máy mới 100%

Full box (Chưa acti) FK zin

Máy mới 100%

Full box (Acti) FK zin

Máy cũ 98-99%

16GB

  3t9 3t4 (vo zin+300)

64GB

  4t7

4t2 (vỏ zin +300)

32GB

        

 

[IMG]
6S D

Máy mới 100%

Full box (Chưa acti) FK zin

Máy mới 100%

Full box (Acti) FK zin

Máy cũ 98-99%

16GB

  3t9

3t4 (vỏ zin +300),

kg vtay 3t3

64GB

  4t6

4t1 (vỏ zin +300)

 

32GB

    3t9

 

[IMG]
6+V

Máy mới 100%

Full box (Chưa acti) FK zin

Máy mới 100%

Full box (Acti) FK zin

Máy cũ 98-99%

16GB

  4t7

4t2 (vỏ zin +300),

khg vtay 3t6, lock 3t6

64GB

  5t4

4t9 (vỏ zin +300), 

khg vtay 4t3

128GB

   

5t3 (vỏ zin +300)

Khg vt 4t6

 

[IMG]
6+T

Máy mới 100%

Full box (Chưa acti) FK zin

Máy mới 100%

Full box (Acti) FK zin

Máy cũ 98-99%

16GB

  4t6 4t1 (vỏ zin +300)

64GB

  5t3

4t8 (vỏ zin +300),

khg vân tay 4t2

128GB

    5t2 (vỏ zin +300)

 

[IMG]
6+D

Máy mới 100%

Full box (Chưa acti) FK zin

Máy mới 100%

Full box (Acti) FK zin

Máy cũ 98-99%

16GB

  4t6

4t1 (vỏ zin +300),

lock 4t

64GB

  5t3

4t8 (vỏ zin +300),

lock 4t3 AT&T,

 

128GB

  5t7 5t2 (vỏ zin+300)
 

[IMG]
6G V

Máy mới 100%

Full box (Chưa acti) FK zin

Máy mới 100%

Full box (Acti) FK zin

Máy cũ 98-99%

16GB

  3t5

3t0 (vỏ zin +300),

len 7do 3t5

64GB

Call 3t9

3t4 (vỏ zin +300),

khg vân tay 3t1, 

len 7do: 3t9

 

128GB

   

3t9 (vỏ zin +300), 

khg vân tay 3t3

 

[IMG]
6G T

Máy mới 100%

Full box (Chưa acti) FK zin

Máy mới 100%

Full box (Acti) FK zin

Máy cũ 98-99%

16GB

  3t4

2t9 (vỏ zin +300),

len7G gold: 3t5

hong : 3t5, red 3t5

64GB

  3t8

3t3 (vỏ zin +300),

len 7do 3t9

128GB

   

3t7(vỏ zin +300),

len 7do: 4t0

 

[IMG]
6G D

Máy mới 100%

Full box (Chưa acti) FK zin

Máy mới 100%

Full box (Acti) FK zin

Máy cũ 98-99%

16GB

4t5 3t4

2t9 (vỏ zin +300)

len 7G : 3t5, red 3t5

64GB

  3t8

3t3 (vỏ zin +300),

 

128GB

    3t6 (vỏ zin +300)

 

[IMG]
5s V

Máy mới 100%

Full box (Acti) 

Máy cũ 98-99%

16GB

 

2t0  

 

32GB

 

2t2 , lock 1t7

khg van tay 2t0 zin

64GB

  5se : 3t3 (Hong-vang)

 

[IMG]
5s T

Máy mới 100%

Full box (Acti)

Máy cũ 98-99%

16GB

 

1t85 zin

 

32GB

 

2t1  (vỏ zin +200), lock 1t8

khg van tay 2t2 zin

64GB

   

 

[IMG]
5s D

Máy mới 100%

Full box (Acti)

Máy cũ 98-99%

16GB

  1t85 zin

32GB

2t6 2t1, lock 1t7

64GB

   

 

 

 

 

_____________________________________________________________________

[IMG]
5G T

Máy mới 100%

Full box (Acti)

Máy cũ 98-99%

16GB

   

32GB

   

64GB

2t4 2t1

 

[IMG]
5G D

Máy mới 100%

Full box (Acti)

Máy cũ 98-99%

16GB

  1t4

32GB

   

64GB

   

 

 
4G, 4S

Máy mới 100%

Full box (Acti)

Máy cũ 98-99%

8GB

   

16GB

                                  

32GB

                                  

 


 

[IMG]
IPAD mới các loại
( Sạc cáp zin, active rồi, full box ) 

Mini 3 Wi+4G new full box  Gold: 5t5

 

[IMG]
Ipad2 Máy cũ đẹp 98-99%

16GB trắng 1t6 (bi lot)


32GB Den 2t6


64GB Đen : 2t8 , Trang: 2t9

 

[IMG]
Ipad3 Máy cũ đẹp 98-99%

16GB  


32GB  


64GB 

 

[IMG]
ipad4 Máy cũ đẹp 98-99%

16GB Trắng-Đen: 3t8 keng, 16gb trắng hư wi 2t3 (tặng sim 3G xài 12t),

                                Wifi trắng 3t leng keng, trang icloud ẩn có 3G 2t9


32GB Trắng 4t2 - Đen: hết 


64GB: Trắng-Đen: hết

 

[IMG]
Mini Máy cũ đẹp 98-99% 

16GB  trắng: 2t9, D: 2t9

32GB Trắng: 3t4 | Đen: 3T4

64GB Trắng:het Đen: 3t8 

 

[IMG]
Máy cũ đẹp 98-99%

Mini 1 Wi+3G 16gb  T: 2t9, D: 2t9 Leng keng

Mini 1 Wifi 3G 32gb Den: 3t4- T: 3t4, wifi 32gb Trang: 2T7

Mini 1 wi+3G 64gb đen: 3t7

 

Mini2 Wi+3G 64gb gray: 4t5

 

Mini 3 Wi+3G 16gb Gold : 4t7, den 4t6

Mini 3 Wi+3G 64gb gold: 5t8 leng keng

 

Mini4 Wifi+3G16gb  Gold: 6t

Mini 4 Wifi 64gb Gold(cat 3G): 5t2 99%

Mini4 Wi+3G 64gb Trắng: 6t6 98%

 

 

[IMG]
Máy cũ đẹp 98-99%

Air wifi 4G 16GB Xám: 4t2 Trắng: 4t4

 

Air 2 Wifi+4G 16gb Trắng 5t4

Air 2 Wifi 16gb  Gold: 4t5 (bi lot nhe)

Air 2 64g Wi + 3G Gold - Silver : 6t9

Air2 Wifi 128gb Gold 5t5 (cat 3G)

 

Pro 9.7 Wi+3G 32gb Silver 9t0, Hong 8t5 (97%)

Pro 9.7 Wi 32gb Hồng: 7t

Pro 9.7 Wi 128Gb gray cắt 3G : 7t6

Pro 9.7 Wi 128 Silver : 8t0

 

Pro 12.9 Wi + 3G 128 Gold: 11t5

 

Gen5 Wi 128gb (cat 3g) Gold: 6t5 , 

 

[IMG]
Máy cũ đẹp 98-99%  

S5  Đen-Trắng: 1t8

S6 Gold-Tr-Xanh: 2t4

S6 Edge Gold-TR-Xanh : 3t0

S6 edge plus Gold : 4t2

S7 Korea 2 sim Đen-trắng-vàng-hồng :3t2

S7 edge Korea    Gold-Hong-Silver-Xanh : 4t5 2sim

S8+ cty vàng: 7t6 2sim, Den tmobil full box 7t5 New 1 sim

Note 3  Đen, trắng: 2t3

Note 4 cũ đẹp Trắng-đen 2t7, Gold 2t9

Note 5 32GB Korea  Gold-Titan-Xanh-Trang: 3t4

Note 8 2 sim 64gb korea Den  : 8t7 

Note 9 màu nâu cty 2 sim 12t5 sạc cáp tai nghe 98%

 

 

[IMG]
Máy cũ đẹp 98-99% 

Z3 Đen, trắng,vang: 1T6
Z3 AU Đen: 1T4
Z3 2 sim Đen, trắng: 2T0
Z3+ E6553  đẹp như mới Gold: 2T5

 

[IMG]
Loại máy 

 

Nokia 515 2 sim Vang 2t3,Trắng 2t1, đen 1t9

6700 mới (thay vỏ) Vàng, trắng, đen, nau: 2T0, Gold zin 98% 5t....10t

Lumia 8600: 2t5 - 8910 Đen: 2T5 

8800 các loại 98% Safia đen - Gold : 6t5 ( mh8800 Lkien)

Safia: nâu 10t5- vàng hồng 13t

Carbon 1G: 11t, 4G: 14t

Arte Gold thay vỏ: 1G 10t5, 4G 14t .

Arte gold nguyên zin : 28t ..... 35t (98%)

Gold Máy mới full box 16t5 main zin (thay vỏ)

Các loại khác call ...........

 

 

 

 

GHI CHÚ

Linh kiện zin lấy số lượng >10: cóc 90k; cáp 70k; tai nghe 120k

Linh kiện loại F1 lấy số lượng >10: cóc 35k; cáp 30k; tai nghe: 40k

MH 6 zin ép kính lay>3c: 380k, plus 750k, 6s 500k, plusS 1000k, 7G 670, 7+ 1T5

Linh kiện khác các loại: Call ..........

 

 

 

yes*** GIAO HÀNG TẬN NƠI TRONG THÀNH PHỐ ***yes

 
SHIP HÀNG ĐẾN MỌI MIỀN TỔ QUỐC ( ESM,PHUONG TRANG,VẬN TẢI ,VIETTEL,NASCO ...... )
 
 
BẢO HÀNH : 15 Ngày
 
( Không Bảo Hành No All , Mất Nguồn , Wifi , icloud , Vân tay, pin ) .

 

 

UY TÍN LÀ TUYỆT ĐỐI
 
 ĐỊA CHỈ: 486B Điện Biên Phủ, P.21 , Q.Bình Thạnh
 
(Ngã tư hàng xanh quẹo phải cách chùa Phước Viên 20m)
 
ĐT liên hệ:
 
0919 343939 - 0886 575757 ( Mr THỨC )
 
 0902.67.5678 (Thong)
 
 0363.3333.39 ( HẬU )
 
 
VIETCOMBANK: 0071000710376 ; AGRIBANK : 1920201188904;
 
ĐÔNG Á BANK : 0108245620 ; Sacombank : 060073897400
 
Tên chủ TK : PHAN ĐÌNH THỨC 
 
 
 

 

BẢN ĐỒ HƯỚNG DẪN

CỬA HÀNG ĐIỆN THOẠI THỊNH PHÁT
486B Điện Biên Phủ, P.21, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh
(Ngã tư Hàng Xanh quẹo phải cách chùa Phước Viên 20m)
Điện thoại: 028 38404760
Hotline: 0919 34 39 39 - 0363 33 33 39
Email: info@thinhphatapple.com

  Trang chủ   |   Giới thiệu   |   Phụ kiện   |   Sim số   |   Liên hệ
  Copyright © 2012, Thinh Phat Apple. Developed by VKP.