Ngày 18 tháng 11 năm 2017
CHÀO MỪNG QUÝ KHÁCH ĐẾN VỚI THỊNH PHÁT APPLE

CHUYÊN BỎ SỈ - GIÁ SỈ ĐIỆN THOẠI - IPAD CHO CỬA HÀNG ,KINH DOANH ĐIỆN THOẠI

 

Bán trả góp thủ tục đơn giản

 

chỉ cần CMND hoặc GPLX

 


BẢNG GIÁ CẬP NHẬT HÀNG NGÀY , ANH EM XEM GIÁ CHÍNH XÁC TẠI 

 

WWW.THINHPHATAPPLE.COM

 

Bảng giá dưới dành Cho CỬA HÀNG LẤY SỈ (bao test 15 ngay)

Máy full Box - đầy đủ phụ kiện

Máy không - không có phụ kiện

Khách lẻ lấy + 300K ( Sạc cáp tai nghe BH 2 THÁNG )


 

BẢNG GIÁ CẬP NHẬT

 

13/11/2017

 

CÒN GIÁ LÀ CÒN HÀNG NHA ANH EM 


 

GHI CHÚ : HÀNG MỚI LENG KENG 99%

 

 

LIST HÀNG MỚI 100% FULL BOX)

 

7plus

Máy mới 100%

Full box (Chưa acti) FK zin

Máy mới 100%

Full box (Acti) FK zin

Máy cũ 98-99%

32GB

H: 15t4 (tbh VN)

V-T: 15t6 (tbh VN)

D: 15t6 (TBH tai VN)

H: 15t0

 

 

V: 12t8

H: 12t6

D: 12t9 (kg vtay 10t5)

128GB

H: 17t2 tbh VN

V: 17t2 tbh VN

D: 17t2 tbh VN

Red:19t3

H-V: 16t6

Red 18t5 LL

 

 

D: 15t

DB 14t8

T-V-H: 14t8

Red: 16t2

256GB

   

RED: 17t5 như moi

V: 13t0 (lockTmobil

+sim ghep)


 

7G

Máy mới 100%

Full box (Chưa acti) FK zin

Máy mới 100%

Full box (Acti) FK zin

Máy cũ 98-99%

32GB

H: 12t2 tbh tai VN

D: 12t4 (TBH tai VN)

H: 11t8

V: 12t0

D: 12t0

H: 9t7

V-D: 9t8 (nhu moi 10t3)

 

 

128GB

H: 15t0

V: 15t3

D: 15t3

DB: 15t5

Red: 16t9

H: 14t6

V: 14t8

Db: 14t8

Red 16t3

V: 12t0

H: 12t0

D: 11t8

DB: 11t8

Red: 13t

 

256GB

 

 

 

H-V: 13t2

D: 13t0

 

 

 

6s+ H

Máy mới 100%

Full box (Chưa acti) FK zin

Máy mới 100%

Full box (Acti) FK zin

Máy cũ 98-99%

16GB

8t9 8t0

7t3(vỏ zin +300),

kg vtay 6t6

64GB

12t6 10t3

9t6 (vo zin+300) ,

khg vân tay 8t8

128GB

  11t0 10t3

 

6s+ V

Máy mới 100%

Full box (Chưa acti) FK zin

Máy mới 100%

Full box (Acti) FK zin

Máy cũ 98-99%

16GB

8t9(vn 1đoi1) 8t2 7t5 (vỏ zin +300)

64GB

12t7 10t4 9t7 (vỏ zin +300)

128GB

      10t4

 

6s+ T

Máy mới 100%

Full box (Chưa acti) FK zin

Máy mới 100%

Full box (Acti) FK zin

Máy cũ 98-99%

16GB

8t9 7t9

7t1 (võ zin+300),

lên 7+ đó 7t8

64GB

12t6 10t2 9t5 ( vỏ zin+300)

128GB

      10t3 

 

6s+ D

Máy mới 100%

Full box (Chưa acti) FK zin

Máy mới 100%

Full box (Acti) FK zin

Máy cũ 98-99%

16GB

8t8 7t9

7t1 (vỏ zin+300)

64GB

12t6  10t2 9t5 (vỏ zin+300)

128GB

    10t6 zin

 

6S H

Máy mới 100%

Full box (Chưa acti) FK zin

Máy mới 100%

Full box (Acti) FK zin

Máy cũ 98-99%

16GB

7t9  (VN 1 đổi 1) 6t5 5t8 (vỏ zin +300)

64GB

10t6  8t4

7t6 (vỏ zin +300),

kg vtay 7t, do 7t0

128GB

  9t4

8t7 (vỏ zin +300)

khg vtay 7t5

 

6S V

Máy mới 100%

Full box (Chưa acti) FK zin

Máy mới 100%

Full box (Acti) FK zin

Máy cũ 98-99%

16GB

8t2 6t7

6t0 (vỏ zin +300),

khg vân tay 5t4

64GB

10t9 8t7

8t0 (vỏ zin +300),

khg vân tay 6t5, Do 6t8

 

128GB

     

 

[​IMG]
6S T

Máy mới 100%

Full box (Chưa acti) FK zin

Máy mới 100%

Full box (Acti) FK zin

Máy cũ 98-99%

16GB

8t0 (VN 1 đổi 1) 6t6 5t9 (vo zin+300)

64GB

10t6  8t7

8t0 (vỏ zin +300),

khg vtay do 6t8

128GB

     

 

[​IMG]
6S D

Máy mới 100%

Full box (Chưa acti) FK zin

Máy mới 100%

Full box (Acti) FK zin

Máy cũ 98-99%

16GB

8t0 (VN 1 đổi 1) 6t6

5t9 (vỏ zin +300),

kg vtay 5t

64GB

10t6 8t7 8t0 (vỏ zin +300)

128GB

     

 

[​IMG]
6+V

Máy mới 100%

Full box (Chưa acti) FK zin

Máy mới 100%

Full box (Acti) FK zin

Máy cũ 98-99%

16GB

  7t2

6t5 (vỏ zin +400),

khg vtay 5t2, lock 5t5

64GB

10t7 8t6

7t8 (vỏ zin +400), 

khg vtay 6t3

128GB

  9t1 8t3(vỏ zin +400)

 

[​IMG]
6+T

Máy mới 100%

Full box (Chưa acti) FK zin

Máy mới 100%

Full box (Acti) FK zin

Máy cũ 98-99%

16GB

  7t0 6t3 (vỏ zin +400)

64GB

11t 8t4

7t7 (vỏ zin +400),

khg vân tay 6t2

128GB

  8t9 8t2 (vỏ zin +400)

 

[​IMG]
6+D

Máy mới 100%

Full box (Chưa acti) FK zin

Máy mới 100%

Full box (Acti) FK zin

Máy cũ 98-99%

16GB

  6t9

6t2 (vỏ zin +400),

lock 5t3

64GB

  8t3

7t6 (vỏ zin +400),

lock 6t6 AT&T,

 

128GB

  8t9 8t1(vỏ zin+400)
 

[​IMG]
6G V

Máy mới 100%

Full box (Chưa acti) FK zin

Máy mới 100%

Full box (Acti) FK zin

Máy cũ 98-99%

16GB

  5t5

4t8 (vỏ zin +300),

khg vân tay 4t2,

len 7do 5t1

64GB

Call 6t6

5t9 (vỏ zin +300),

khg vân tay 4t9, 

len 7do: 6t1

128GB

  7t1

6t4 (vỏ zin +300), 

khg vân tay 5t2

 

[​IMG]
6G T

Máy mới 100%

Full box (Chưa acti) FK zin

Máy mới 100%

Full box (Acti) FK zin

Máy cũ 98-99%

16GB

7t5 5t4

4t7 (vỏ zin +300),

len7G gold: 5t1,

hong : 5t1, red 5t1

64GB

  6t5

5t7 (vỏ zin +300),

len 7do 6t

128GB

  6t9

6t3 (vỏ zin +300),

len 7do: 6t5

 

[​IMG]
6G D

Máy mới 100%

Full box (Chưa acti) FK zin

Máy mới 100%

Full box (Acti) FK zin

Máy cũ 98-99%

16GB

7t 5t4

4t7 (vỏ zin +300)

len 7G : 5t1, red 5t1

64GB

  6t5

5t7 (vỏ zin +300),

lên vỏ 7g 5t9

128GB

  6t9 6t3 (vỏ zin +300)

 

[​IMG]
5s V

Máy mới 100%

Full box (Acti) 

Máy cũ 98-99%

16GB

3t1

2t8 (vỏ zin +200),

khg vân tay 2t3

32GB

3t5

3t2 , 

khg van tay 2t6 zin

64GB

3t8 3t6

 

[​IMG]
5s T

Máy mới 100%

Full box (Acti)

Máy cũ 98-99%

16GB

3t0

2t7 (vỏ zin +200),

khg vân tay 2t3

32GB

3t4

3t1 (vỏ zin +200),

khg van tay 2t6 zin

64GB

3t7 3t4

 

[​IMG]
5s D

Máy mới 100%

Full box (Acti)

Máy cũ 98-99%

16GB

3t0 2t7

32GB

3t4 3t1

64GB

3t7 3t4

 

GHI CHÚ

 

5s Vỏ zin không vân tay: T-V 16gb 2t3 (32gb zin 2t6 ) 16gb: trg 2t6 , vàng: (2t6, 32g 2t8 vỏ zin 98%) .

5s không vân tay lên vỏ hồng: 16gb 2t5, 32gb 2t7

16g : 2t8, 32g 3t0

 

Máy lock sim ghep các loại 99%

 

5S lock J: 16gb D-T 2t0, vang 2t2 (32gb+300)

6gb: đen 2t2 - trắng 2t2 - vang 2t3-

5c: 16gb hong 1t2

 16g hong lock: 1t5

6 plus64den lock new: 6t5 AT&T, 16gb: 5t3

 6t5 AT&T

6s lock Tmobil new: 64gb vàng 7t3

 

7+256 lock Tmobil: 13t5 Gold (tang sim ghep than thanh)

 

_____________________________________________________________________

[​IMG]
5G T

Máy mới 100%

Full box (Acti)

Máy cũ 98-99%

16GB

2t4 2t0

32GB

2t6 2t2

64GB

2t8 2t4

 

[​IMG]
5G D

Máy mới 100%

Full box (Acti)

Máy cũ 98-99%

16GB

2t3 1t9

32GB

2t5 2t1

64GB

2t7 2t3

 

 
4S

Máy mới 100%

Full box (Acti)

Máy cũ 98-99%

8GB

   

16GB

                                  1t3 den

32GB

                                  1t4 den

 


 

[​IMG]
IPAD mới các loại
( Sạc cáp zin, active rồi, full box ) 

Air2 Wifi+4G 128gb chua acti Gold: 12t5 (tbh full box)

Pro 9.7 Wi+4G 32gb  New chua acti Full box: Silver 12t8 (full 12t)

Pro 12.9 Wi+4G 128gb New  tbh Gray: 15t5 may kg

Mini 3 Wi+4G new full box  Gold: 7t

 

[​IMG]
Ipad2 Máy cũ đẹp 98-99%

16GB Den: 2t9, Trang:3t, 2t3 (Wifi) 


32GB 


64GB Đen : 3t4 , (wifi 2t8 trang)

 

[​IMG]
Ipad3 Máy cũ đẹp 98-99%

16GB  Den : 3t6, Trắng: 3t7 dep keng,  Wifi: 2t9 trắng 


32GB Đen : 3t9 


64GB den-trang : 4t2, wifi 3t4

 

[​IMG]
ipad4 Máy cũ đẹp 98-99%

16GB Den-Trang: 3t9, 16gb trắng hư wi 2t8 (tặng sim 3G xài 12t)


32GB Trắng-Den: 4t5 ( wifi 3t7)


64GB: Trắng-Đen: 5t1

 

[​IMG]
Mini Máy cũ đẹp 98-99% 

16GB  trắng wifi 2t5, Den: 2t4

32GB Trắng: hết | Đen: 3T7

64GB Trắng: 4T5 | Đen: 4T3 

 

[​IMG]
Máy cũ đẹp 98-99%

Mini 1 Wifi  trắng  2t5, Đen: 2t4

Mini 1 Wifi 3G 32gb Den: 3t7, wifi 32gb Trang: 2T8

Mini 2 wifi 4G 16GB Trắng: 4t8 | Xám: 4T6

Mini 2 wifi 4G 32gb Trang: 5t8

Mini 3 Wi+3G 16gb Gold : 5t8 | Silver: 5t7

Mini 3 wifi+3G 64gb  Gold: 7t5

Mini 3 Wi+3G Silver 128gb: 8t2

Mini4 Wifi+3G16gb  Gold: 6t8

Mini 4 Wifi 64gb Gold: 6t8 99% (cat 3G)

 

[​IMG]
Máy cũ đẹp 98-99%

Air wifi 4G 16GB Xám: 5t7| Trắng: 5t8, Wifi 4t6

Air wifi 4G 32gb Xám : het | Trắng : 6t6, wifi 5t2

Air wifi 4G 128gb  xám: 7t4

Air wifi 4G 16GB (97%) Trắng: 5T3

Air wifi 16GB (cắt 3G) Trắng: 4T6 | Xám: 4T5

Air wifi 3G 32GB (icloud ẩn) Trắng: 5T0

 

Air 2 Wifi+4G 16gb Gold: 7t3 (lỗi nhé mh 6t), Trang 7t1, Xám 6t9

Air 2 Wifi 16gb  Gold: 5t8

Air 2 wifi + 4G 64gb Gold : 9t2 (7t5 icloud an), Trang : 8t9

Air2 Wifi 128gb Xám: 7t8 (cắn nhẹ lưới loa) Full box, Gold 7t8(cat 3G)

Air2 Wi+4G 128gb chua acti Gold: 12t5 ( tbh full box )

 

Pro 9.7 Wifi 32gb Gold: 8t3, rose 8t8

Pro 9.7 Wi 128gb Gray: 8t5 (lot bi o)

 

Gen5 Wi+4G 128gb Gray: 9t5 leng keng nhu moi

 

[​IMG]
Máy cũ đẹp 98-99%  

 

Note2 E250L Xam: 2t2

J2 Prime cty 2 sim Hong: 2t0

J3 2016 cty 2 sim Gold: 2t1

J7 2015 Gold: 2t3

J7 Prime Tim-Xanh-Gold: 3t5

S4 i9500 (xách tay mới) Xám: 2T2

S5  Đen-Trắng: 2t6

S6 Gold: 3t4

S6 Edge Gold-xanh : 5T0

S6 edge plus Gold: 4t (dom nhe goc man hinh)

S7 Korea Den:5t3

S7 edge cty    Hồng-Gold : 7t8 2sim

S8 Korea  Xanh: 8t8 (tray nhe benzen)

S8+ Korea  Đen: 11t5

Note 3  Đen, trắng: 2t8

Note 3 mới full box  Vàng đen: 3T5, vang trang 2 sim: 3t6

Note 4 cũ đẹp Trắng-đen 3t4 

Note 5 32GB Korea  Gold-Titan-Xanh-Trang: 5t1

Note Edge N915P Đen: 3t4

LG G3 LS990 Đen-gold : 2t2

LG G3 cat6 Đen-gold : 2t3

LG G5  Xám đen : 2t5

Sky A910s Ram 3G , bộ nhớ 32gb: 2t4 (den-trang)

OPPO F1s 2017 64gb Gold: 3t8 (Nhu moi)

 

 

[​IMG]
Máy cũ đẹp 98-99% 

Z3 Đen, trắng,vang: 2T6
Z3 AU Đen: 2T4
Z3 2 sim Đen, trắng: 3T0
Z3+ E6553  đẹp như mới Gold: 3T2
Z3 compact tablet Đen: 3T8

 

[​IMG]
Loại máy 

HTC Desire 826 2 sim Trắng: 2T3

HTC J HTL23 Trắng: 1T8

HTC 616 2 sim Đen: 1T8

Nokia 515 2 sim Vang 2t3,Trắng 2t1, đen 1t9

6700 mới (thay vỏ) Vàng, trắng, đen, nau: 2T0, Gold zin 98% 5t....10t

Lumia 8600 - 8910 - 8910i Đen: 2T5 - 2t5 - 3t2

Vertu constellation đẹp leng keng Phím thường: 11t2

8800 các loại 98% Safia đen - Gold : 6t5 ( mh8800 Lkien)

Safia: nâu 10t5- vàng hồng 13t

Carbon 1G: 11t, 4G: 14t

Arte Gold thay vỏ: 1G 10t5, 4G 14t .

Arte gold nguyên zin : 28t den 35t (98%)

Gold Máy mới full box 16t5 main zin (thay vỏ)

Các loại khác call ...........

 

 

 

 

GHI CHÚ

Linh kiện zin lấy số lượng >10: cóc 100k; cáp 90k; tai nghe 150k

Linh kiện loại F1 lấy số lượng >10: cóc 35k; cáp 30k; tai nghe: 40k

MH 6 zin ép kính: 600k, plus 1000k, 6s 800k, plusS 1600k, 7G 1t8, 7+ 2t3

Linh kiện khác các loại: Call ..........

 

 

 

yes*** GIAO HÀNG TẬN NƠI TRONG THÀNH PHỐ ***yes

 
SHIP HÀNG ĐẾN MỌI MIỀN TỔ QUỐC ( ESM,PHUONG TRANG,VẬN TẢI ,VIETTEL,NASCO ...... )
 
 
BẢO HÀNH : 15 Ngày
 
( Không Bảo Hành No All , Mất Nguồn , Wifi , icloud , Vân tay, pin ) .

 

 

UY TÍN LÀ TUYỆT ĐỐI
 
 ĐỊA CHỈ: 486E Điện Biên Phủ, P.21 , Q.Bình Thạnh
 
(Ngã tư hàng xanh quẹo phải cách chùa Phước Viên 20m)
 
ĐT liên hệ:
 
0948.63 63 63 ( Mr THỨC )
 
 0902.67.5678 (Hoang)
 
 0166.33333.39 ( HẬU )
 
 
VIETCOMBANK: 0071000710376 ; AGRIBANK : 1920201188904;
 
ĐÔNG Á BANK : 0108245620 ; Sacombank : 060073897400
 
Tên chủ TK : PHAN ĐÌNH THỨC 
 
YH: thinhphatapple
 

 

BẢN ĐỒ HƯỚNG DẪN

CỬA HÀNG ĐIỆN THOẠI THỊNH PHÁT
486E Điện Biên Phủ, P.21, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh
(Ngã tư Hàng Xanh quẹo phải cách chùa Phước Viên 20m)
Điện thoại: (84-8) 3512 4445
Hotline: 0919 34 39 39 - 01663 33 33 39
Email: info@thinhphatapple.com

  Trang chủ   |   Giới thiệu   |   Phụ kiện   |   Sim số   |   Liên hệ
  Copyright © 2012, Thinh Phat Apple. Developed by VKP.