Ngày 20 tháng 03 năm 2018
CHÀO MỪNG QUÝ KHÁCH ĐẾN VỚI THỊNH PHÁT APPLE

CHUYÊN BỎ SỈ - GIÁ SỈ ĐIỆN THOẠI - IPAD CHO CỬA HÀNG ,KINH DOANH ĐIỆN THOẠI

 

Bán trả góp thủ tục đơn giản

 

chỉ cần CMND hoặc GPLX

 


BẢNG GIÁ CẬP NHẬT HÀNG NGÀY , ANH EM XEM GIÁ CHÍNH XÁC TẠI 

 

WWW.THINHPHATAPPLE.COM

 

Bảng giá dưới dành Cho CỬA HÀNG LẤY SỈ (bao test 15 ngay)

Máy full Box - đầy đủ phụ kiện

Máy không - không có phụ kiện

Khách lẻ lấy + 300K ( Sạc cáp tai nghe BH 2 THÁNG )


 

BẢNG GIÁ CẬP NHẬT

 

21/03/2018

 

CÒN GIÁ LÀ CÒN HÀNG NHA ANH EM 


 

GHI CHÚ : HÀNG MỚI LENG KENG 99%

 

 

LIST HÀNG MỚI 100% FULL BOX

)

X64T: 24t1 (Ful box chưa acti), acti 23t3

X64D: 24t1 (Ful box chưa acti), acti 23t, cũ 98% 20t7

X256T: 27t2 VN cty (Ful box chưa acti tbh), cũ 99% 24t3

X256d: 26t (ful box acti t2/2018), cu 99,9% 24t9

8+64v: acti 18t5 (ful box), cu 99%17t3

Máy cũ 98% 8+64d  16t4, vang 17t3 99%

 

7plus

Máy mới 100%

Full box (Chưa acti) FK zin

Máy mới 100%

Full box (Acti) FK zin

Máy cũ 98-99%

32GB

D: 15t1 (TBH tai VN)

 

 

 

 

V: 11t3

H: 11t (lock 8t5)

D: 11t (lock 8t5)

128GB

H: 17t1 tbh VN

Red 18t2

 

 

 

 

 

 

 

D: 12t9

DB 12t7

T: 13t2

V: 13t3 (Kg vtay 10t)

H: 13t

Red: 14t0

256GB

   

V: 14t3

Red 15t3


 

7G

Máy mới 100%

Full box (Chưa acti) FK zin

Máy mới 100%

Full box (Acti) FK zin

Máy cũ 98-99%

32GB

Tr: 9t7 lock (VN tbh)

D 11t8

 

H: 8t

V: 8t3

D: 8t0 

Red: 9t (th vo)

 

 

128GB

H: 13t8

D: 13t9

DB: 13t9

 

Db: 13t

 

V: 10t1

H: 9t7

D: 9t5

DB: 9t5

Red: 10t7

 

256GB

 

 

 

H: 11t0

 

 

 

6s+ H

Máy mới 100%

Full box (Chưa acti) FK zin

Máy mới 100%

Full box (Acti) FK zin

Máy cũ 98-99%

16GB

8t9 7t4

6t7 (vỏ zin +300),

kg vtay 6t2

64GB

11t8 8t8

8t0 (vo zin+300) ,

khg vân tay 7t5

128GB

  9t8 9t0

 

6s+ V

Máy mới 100%

Full box (Chưa acti) FK zin

Máy mới 100%

Full box (Acti) FK zin

Máy cũ 98-99%

16GB

8t9 (vn 1đoi1) 7t8 7t0 (vỏ zin +300)

64GB

11t8 9t0 8t3 (vỏ zin +300)

128GB

      

 

6s+ T

Máy mới 100%

Full box (Chưa acti) FK zin

Máy mới 100%

Full box (Acti) FK zin

Máy cũ 98-99%

16GB

8t8 7t6

6t7 (võ zin+300),

lên 7+ đó 7t3

64GB

11t8 8t9

8t1 ( vỏ zin+300),

 len 7p do 8t7

128GB

     

 

6s+ D

Máy mới 100%

Full box (Chưa acti) FK zin

Máy mới 100%

Full box (Acti) FK zin

Máy cũ 98-99%

16GB

8t8 7t5

6t7 (vỏ zin+300)

64GB

11t8  8t8 8t0 (vỏ zin+300)

128GB

    9t0

 

6S H

Máy mới 100%

Full box (Chưa acti) FK zin

Máy mới 100%

Full box (Acti) FK zin

Máy cũ 98-99%

16GB

7t5  (VN 1 đổi 1) 5t7 4t9 (vỏ zin +300)

64GB

10t4  6t7

5t9 (vỏ zin +300),

kg vtay 5t3

128GB

  8t0

7t (vỏ zin +300)

khg vtay 6t3

 

6S V

Máy mới 100%

Full box (Chưa acti) FK zin

Máy mới 100%

Full box (Acti) FK zin

Máy cũ 98-99%

16GB

8t0 5t9

5t1 (vỏ zin +300),

khg vân tay 4t6

64GB

10t6 6t9

6t1 (vỏ zin +300),

khg vân tay 5t6

 

128GB

     

 

[​IMG]
6S T

Máy mới 100%

Full box (Chưa acti) FK zin

Máy mới 100%

Full box (Acti) FK zin

Máy cũ 98-99%

16GB

8t0 (VN 1 đổi 1) 5t7 4t9 (vo zin+300)

64GB

10t4  6t87

5t9  (vỏ zin +300)

128GB

     

 

[​IMG]
6S D

Máy mới 100%

Full box (Chưa acti) FK zin

Máy mới 100%

Full box (Acti) FK zin

Máy cũ 98-99%

16GB

7t9 (VN 1 đổi 1) 5t7

4t9 (vỏ zin +300),

kg vtay 4t5

64GB

10t4 6t7

 5t9 (vỏ zin +300)

32g zin 5t7

128GB

     

 

[​IMG]
6+V

Máy mới 100%

Full box (Chưa acti) FK zin

Máy mới 100%

Full box (Acti) FK zin

Máy cũ 98-99%

16GB

  6t1

5t5 (vỏ zin +300),

khg vtay 5t, lock 5t

64GB

  7t1

6t5 (vỏ zin +300), 

khg vtay 6t

128GB

  8t2

7t4(vỏ zin +300)

Khg vt 6t6

 

[​IMG]
6+T

Máy mới 100%

Full box (Chưa acti) FK zin

Máy mới 100%

Full box (Acti) FK zin

Máy cũ 98-99%

16GB

  6t 5t4 (vỏ zin +300)

64GB

11t 7t

6t4 (vỏ zin +300),

khg vân tay 6t2

128GB

  7t8 7t (vỏ zin +400)

 

[​IMG]
6+D

Máy mới 100%

Full box (Chưa acti) FK zin

Máy mới 100%

Full box (Acti) FK zin

Máy cũ 98-99%

16GB

  6t

5t4 (vỏ zin +300),

lock 4t8

64GB

  7t

6t3 (vỏ zin +300),

lock 5t8 AT&T,

 

128GB

  7t6 7t (vỏ zin+300)
 

[​IMG]
6G V

Máy mới 100%

Full box (Chưa acti) FK zin

Máy mới 100%

Full box (Acti) FK zin

Máy cũ 98-99%

16GB

  4t8

4t1 (vỏ zin +300),

khg vân tay 3t5,

len 7do 4t6

64GB

Call 5t6

4t9 (vỏ zin +300),

khg vân tay 4t4, 

len 7do: 5t4

 

128GB

  6t2

5t5 (vỏ zin +300), 

khg vân tay 5t

 

[​IMG]
6G T

Máy mới 100%

Full box (Chưa acti) FK zin

Máy mới 100%

Full box (Acti) FK zin

Máy cũ 98-99%

16GB

7t5 4t7

3t9 (vỏ zin +300),

len7G gold: 4t4

hong : 4t4, red 4t4

64GB

  5t4

4t7 (vỏ zin +300),

len 7do 5t2

128GB

  5t9

5t2 (vỏ zin +300),

len 7do: 6t30

 

[​IMG]
6G D

Máy mới 100%

Full box (Chưa acti) FK zin

Máy mới 100%

Full box (Acti) FK zin

Máy cũ 98-99%

16GB

6t5 4t6

3t9 (vỏ zin +300)

len 7G : 4t8, red 4t9

64GB

  5t4

4t7 (vỏ zin +300),

lên vỏ 7g 5t2

128GB

  6t3 5t2 (vỏ zin +300)

 

[​IMG]
5s V

Máy mới 100%

Full box (Acti) 

Máy cũ 98-99%

16GB

3t1

2t8 (vỏ zin +200),

khg vân tay 2t3

32GB

3t5

3t2 , 

khg van tay 2t6 zin

64GB

3t8 3t6

 

[​IMG]
5s T

Máy mới 100%

Full box (Acti)

Máy cũ 98-99%

16GB

3t0

2t7 (vỏ zin +200),

khg vân tay 2t3

32GB

3t4

3t1 (vỏ zin +200),

khg van tay 2t6 zin

64GB

3t7 3t4

 

[​IMG]
5s D

Máy mới 100%

Full box (Acti)

Máy cũ 98-99%

16GB

3t0 2t7

32GB

3t4 3t1

64GB

3t7 3t4

 

GHI CHÚ

 

5s Vỏ zin không vân tay: T-V 16gb 2t3 (32gb zin 2t6 ) 16gb: trg 2t6 , vàng: (2t6, 32g 2t8 vỏ zin 98%) .

5s không vân tay lên vỏ hồng: 16gb 2t5, 32gb 2t7

16g : 2t8, 32g 3t0

 

Máy lock sim ghep các loại 99%

 

5S lock J: 16gb D-T 2t0, vang 2t2 (32gb+300)

6gb: đen 2t2 - trắng 2t2 - vang 2t3-

5c: 16gb hong 1t2

 16g hong lock: 1t5

6 plus64den lock  5t7 AT&T, 16gb: 4t7

 6t5 AT&T

6s lock Tmobil new: 64gb vàng-hong  5t5

 

 

 

_____________________________________________________________________

[​IMG]
5G T

Máy mới 100%

Full box (Acti)

Máy cũ 98-99%

16GB

2t4 2t0

32GB

2t6 2t2

64GB

2t8 2t4

 

[​IMG]
5G D

Máy mới 100%

Full box (Acti)

Máy cũ 98-99%

16GB

  1t9

32GB

  2t1

64GB

   

 

 
4S

Máy mới 100%

Full box (Acti)

Máy cũ 98-99%

8GB

   

16GB

                                  1t3 den

32GB

                                  1t4 den

 


 

[​IMG]
IPAD mới các loại
( Sạc cáp zin, active rồi, full box ) 

Air2 Wifi+4G 128gb chua acti Gold: 12t0 (tbh full box)

Mini 3 Wi+4G new full box  Gold: 7t

 

[​IMG]
Ipad2 Máy cũ đẹp 98-99%

16GB Den: 2t6, 2t1 (Wifi) 


32GB 


64GB Đen : 3t4 , (wifi 2t8 trang)

 

[​IMG]
Ipad3 Máy cũ đẹp 98-99%

16GB  Den : 3t6, Trắng: 3t7 dep keng,  Wifi: 2t9 trắng 


32GB Đen : 3t9 


64GB den-trang : 4t2, wifi 3t4

 

[​IMG]
ipad4 Máy cũ đẹp 98-99%

16GB Den-Trang: 3t9, 16gb trắng hư wi 2t8 (tặng sim 3G xài 12t)


32GB Trắng-Den: 4t5 ( wifi 3t7)


64GB: Trắng-Đen: 5t1

 

[​IMG]
Mini Máy cũ đẹp 98-99% 

16GB  trắng: 3t5, D: 3t4,( wifi T:2t5, Den: 2t4)

32GB Trắng: 3t8 | Đen: 3T7

64GB Trắng: 4T5 | Đen: 4T3 

 

[​IMG]
Máy cũ đẹp 98-99%

Mini 1 Wi+3G 16gb  T: 3t5, D: 3t4 Leng keng

Mini 1 Wifi  trắng  het, Đen: 2t4

Mini 1 Wifi 3G 32gb Den: 3t7- T: het, wifi 32gb Trang: 2T8

Mini 2 wifi 4G 16GB Trắng: 4t8 | Xám: 4T6

Mini 2 wifi 4G 32gb Trang: 5t8

Mini 3 Wi+3G 16gb Gold : 5t7 | Silver: 5t5

Mini 3 wifi+3G 64gb  Gold: 7t2, Silver 128gb: 7t5

Mini4 Wifi+3G16gb  Gold: 6t3

Mini 4 Wifi 64gb Gold: 6t2 99% (cat 3G)

 

[​IMG]
Máy cũ đẹp 98-99%

Air wifi 4G 16GB Xám: 5t7| Trắng: 5t8, Wifi 4t6

Air wifi 4G 32gb Xám : het | Trắng : 6t6, wifi 5t2

Air wifi 4G 128gb  xám: 7t4

Air wifi 4G 16GB (97%) Trắng: 5T3

Air wifi 16GB (cắt 3G) Trắng: 4T6 | Xám: 4T5

Air wifi 3G 32GB (icloud ẩn) Trắng: 5T0

 

Air 2 Wifi+4G 16gb Gold: 7t (lỗi nhe mh 5t8), Trang 6t8, Xám 6t6

Air 2 Wifi 16gb  Gold: 5t6

Air 2 wifi + 4G 64gb Gold : 8t8 (7t5 icloud an), 32gb 8t3 gold

Air2 Wifi 128gb Gold 7t8(cat 3G)

Air2 Wi+4G 128gb chua acti Gold: 12t0 ( tbh full box )

 

Pro 9.7 Wifi 32gb Gold: 7t8, rose 8t3

Pro 9.7 Wi 128gb Gray: 7t5 (lot bi o)

 

Gen5 Wi+4G 128gb Gray: 8t5 leng keng nhu moi

 

[​IMG]
Máy cũ đẹp 98-99%  

A7 2017 4t5

Note2 E250L Xam: 2t1

J3 2016 cty 2 sim Gold: 2t1

S4 i9500 (xách tay mới) Xám: 2T2

S5  Đen-Trắng: 2t2

S6 Gold-Tr-Xanh: 3t2

S6 Edge Gold-TR-Xanh : 4t5

S6 edge plus Gold: 4t (dom nhe goc man hinh)

S7 Korea 2 sim Den:4t5

S7 edge Korea    Gold-Hong-Silver-Xanh : 6t5 2sim

S8+ Korea  Đen: 10t6, Xanh: 11t,  cty đen-vàng: 12t 2sim

Note 3  Đen, trắng: 2t6

Note 3 mới full box  Vàng đen: 3T

Note 4 cũ đẹp Trắng-đen 3t2 

Note 5 32GB Korea  Gold-Titan-Xanh-Trang: 4t5

Note Edge N915P Đen: 3t0

Note 8 den Tmobil ful box 13t5 như mới (1 sim)

Note 8 màu den 16t5 ( cty 2 sim)

 

[​IMG]
Máy cũ đẹp 98-99% 

Z3 Đen, trắng,vang: 2T6
Z3 AU Đen: 2T4
Z3 2 sim Đen, trắng: 3T0
Z3+ E6553  đẹp như mới Gold: 3T2
Z3 compact tablet Đen: 3T8

 

[​IMG]
Loại máy 

 

HTC J HTL23 Trắng: 1T8

HTC 616 2 sim Đen: 1T8

Nokia 515 2 sim Vang 2t3,Trắng 2t1, đen 1t9

6700 mới (thay vỏ) Vàng, trắng, đen, nau: 2T0, Gold zin 98% 5t....10t

Lumia 8600 - 8910 - 8910i Đen: 2T5 - 2t5 - 3t2

8800 các loại 98% Safia đen - Gold : 6t5 ( mh8800 Lkien)

Safia: nâu 10t5- vàng hồng 13t

Carbon 1G: 11t, 4G: 14t

Arte Gold thay vỏ: 1G 10t5, 4G 14t .

Arte gold nguyên zin : 28t den 35t (98%)

Gold Máy mới full box 16t5 main zin (thay vỏ)

Các loại khác call ...........

 

 

 

 

GHI CHÚ

Linh kiện zin lấy số lượng >10: cóc 100k; cáp 90k; tai nghe 150k

Linh kiện loại F1 lấy số lượng >10: cóc 35k; cáp 30k; tai nghe: 40k

MH 6 zin ép kính: 550k, plus 1000k, 6s 800k, plusS 1400k, 7G 1t5, 7+ 2t1

Linh kiện khác các loại: Call ..........

 

 

 

yes*** GIAO HÀNG TẬN NƠI TRONG THÀNH PHỐ ***yes

 
SHIP HÀNG ĐẾN MỌI MIỀN TỔ QUỐC ( ESM,PHUONG TRANG,VẬN TẢI ,VIETTEL,NASCO ...... )
 
 
BẢO HÀNH : 15 Ngày
 
( Không Bảo Hành No All , Mất Nguồn , Wifi , icloud , Vân tay, pin ) .

 

 

UY TÍN LÀ TUYỆT ĐỐI
 
 ĐỊA CHỈ: 486E Điện Biên Phủ, P.21 , Q.Bình Thạnh
 
(Ngã tư hàng xanh quẹo phải cách chùa Phước Viên 20m)
 
ĐT liên hệ:
 
0948.63 63 63, 0888.393939 ( Mr THỨC )
 
 0902.67.5678 (Hoang)
 
 0166.33333.39 ( HẬU )
 
 
VIETCOMBANK: 0071000710376 ; AGRIBANK : 1920201188904;
 
ĐÔNG Á BANK : 0108245620 ; Sacombank : 060073897400
 
Tên chủ TK : PHAN ĐÌNH THỨC 
 
YH: thinhphatapple
 

 

BẢN ĐỒ HƯỚNG DẪN

CỬA HÀNG ĐIỆN THOẠI THỊNH PHÁT
486E Điện Biên Phủ, P.21, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh
(Ngã tư Hàng Xanh quẹo phải cách chùa Phước Viên 20m)
Điện thoại: (84-8) 3512 4445
Hotline: 0919 34 39 39 - 01663 33 33 39
Email: info@thinhphatapple.com

  Trang chủ   |   Giới thiệu   |   Phụ kiện   |   Sim số   |   Liên hệ
  Copyright © 2012, Thinh Phat Apple. Developed by VKP.