Bảng giá sĩ thay màn hình các dòng Iphone

20/06/2020
Thay màn hình

Giá ở đây chỉ là giá sỉ, áp dụng khi lấy 5 cái trở lên còn khách mua lẻ +20k 1 sản phẩm

Công thay màn hình 100k

   Iphone 5G      250.000    Iphone 8G      520.000
   Iphone 5S trang Zin      220.000    Iphone 8 PLUS      730, C3F 980 
   Iphone 6G      270.000    Iphone X      2.900.000
   Iphone 6S      370.000    Iphone X Zin      3.500.000
   Iphone 6 PLUS      480.000    Iphone X Zin New      3.700.000
   Iphone 6S PLUS      680.000    Iphone Max ép kính      4.800.000
   Iphone 7G      430.000    Iphone Max Zin       5.800.000
   Iphone 7 PLUS      580, DTP 880    Iphone Max OLED      3.600.000

 

Chia sẻ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN